Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Komkommer 07 2011

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief week 07

Boffen
Het is opmerkelijk hoe weinig ongedierte er tot nu toe in de gewassen zit. Er wordt wel een witte vlieg, trips, wants en spint gevonden, maar deze kwalen leveren op weinig plaatsen echt problemen op. Op lang niet alle tuinen is gekozen om met Abamectine schoon te starten. Daar waar wordt verwacht dat de witte vlieg kwaal nummer 1 zal gaan worden is Abamectine achterwege gelaten om zo snel mogelijk Swirskii's en Encarsia uit te kunnen zetten. Andere kiezen voor de nieuwe roofmijt, die door Brinkman verkocht wordt.

Twee-deling
Afgelopen 2 weken is het in het Westen van het land duidelijk donkerder geweest dan in het Zuid-Oosten. Dit heeft een duidelijk effect gehad op de uitgroei van de stamvruchten. Een komkommer is dan ook niets meer dan een radijsje. Het blad groeit onder invloed van temperatuur en luchtvochtigheid en het vrucht heeft licht, veel licht nodig. Dit houdt in dat in het Westen de stam van de vroegste planters (voor half december) vorige week nagenoeg leeg is geoogst en dat er een voorloper, van de plantingen van eerste week januari,is geoogst. Het vruchtgewicht valt over de gehele linie tegen, geen wonder als er in januari 20% licht ten opzichte van vorig jaar is ingeleverd. Gewassen in Zuid-Oost Nederland hebben van het meerdere licht duidelijk geprofiteerd.

Proloog
Dat het donker is geweest laat de Proloog duidelijk zien. We komen meer manlijke bloemen tegen dan vorig jaar en wel op elke hoogte aan de plant.  Dit is niet vreemd, meeldauwtolerante rassen als Sasja en Aviance deden dat in de stookteelt onder moeilijke groei omstandigheden ook. Het is met dunnen wel erg lastig. Een teken van het donkere weer is ook nogde chlorotische vlekken en spikkels, die bij veel gewasssen Proloog te zien waren. Meestal op de donkerste plekken (achter een tussen gevel) of in koude hoeken. Een enkele dag met meer licht was voldoende om dit beeld eruit te laten trekken.

Folie's
Daar waar ook nog een beweegbaar scherm aanwezig is ligt het vaste folie scherm nu wel buiten. Door het zachte weer van afgelopen week was het klimaat onder een dubbel scherm niet gemakkelijk te sturen. Niet dat het gewas droop van het vocht, maar door de hoge RV en het wegvallen van de buis was er geen activiteit meer in de kas. Dit bleek wel nadat het folie open geschoven werd. Het gewas kwam direct op kleur, bloemen werden sterker en de dief groei was duidelijk spontaner.
Daar waar geen boven scherm is, moet flink boven het folie worden gelucht. Doe dit op 0.5 graad boven de stooklijn en liefst aan beide zijden. Dit is nodig om vooral overdag nog een gerealiseerde buis van boven de 35 graden te verkrijgen. Veel besparing zal er dan ook niet meer behaald worden. Gaten snijden lijkt een tussen oplossing tussen het luchten boven het folie en het verwijderen. Is het gewas voldoende op de ranken ontwikkeld, dan is de keus tot verwijderen van het folie meetsal de beste.

Meeste gewassen staan iets te groeierig ten opzichte van de snelheid van het vrucht. Er moet dus niet te veel geschermd worden. Op tijd 09.00 uur open en niet te vroeg dicht (> 16.30 uur) stimuleerd de verdamping en dus de kleur van het gewas en zo de generativiteit. Eind van de week laat de weers voorspelling een aantal dagen met nachten onder nul zien. Dan mag het scherm wel een uur later open, omdat er dan toch al voldoende buis onder ligt. Wees ook bewust van het feit dat een volgroeid gewas op een zonnige dag zo veel kan verdampen dat de planttemperatuur ver onder de ruimte temperatuur kan zakken. Dit is vooral het geval aan het eind van de middag als de zon al kracht verliest. Geweldig mooi dat het gewas hier dikke licht groene koppen van kan krijgen, maar er wordt teveel snelheid op het vrucht door verspeeld. Het scherm op tijd sluiten (15.30 uur) en onder het scherm de ruimte temperatuur nag een enkel uur aanhouden kan alleen als er voldoende licht (> 400 J) is geweest. Omdat de plantbelasting bij een komkommer erg snel toeneemt en het vrucht ca 75% van de assimilaten naar zich toetrekken kan een komkommer gewas gemakkelijk te ver worden aan gezet.

De traagheid van het vrucht vraagt om een hogere instelling van de stooktemperatuur op de dag. Selectiviteit en snelheid van het vrucht wordt meer door de dag dan de nachttemperatuur bepaald. Een stook temperatuur op de dag van 21 + 1 is dus noodzakelijk. De etmaaltemperatuur mag op een zonnige dag (> 400 J) echter niet verder oplopen dan 20.5 en op een donkere dag (250 joule). Dit houdt in dat de nacht op 19 ingesteld moet worden. Ga er niet van uit dat een koude nacht de generatieviteit van een komkommerplant bepaald, dat is namelijk de etmaaltemperatuur. De etmaaltempertuur is de maat voor hetverbruik van de assimilaten en dus ook hoeveel bloemen er tegelijker tijd uit kunnen groeien.           
 
Druppelen
Door het donkere weer en het vegetatieve karakter van de gewassen wordt er op het randje gedruppeld, met oplopende EC tot gevolg. Ons advies is om bij gewassen in productie regelmatig te blijven druppelen om de 3 cc gift per m2 per Joule te halen. Dit houdt in dat bij elke 50 joule op de minimale wachttijd (hangt af van het medium) gedruppeld moet worden. Zo wordt voorkomen dat het gewas enigsinds flauw gaat bij een scherpe weers overgang.