Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

komkommer 15 2009

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief week 15

Meeldauw:
Aantal bedrijven met een lichte aantasting door meeldauw groeit snel.Niet verwonderlijk gezien het feit dat er vanaf eind vorige week al meer gelucht moest worden. Tot nu toe is het "wit"met Fingaflor of een combinatie van Fungaflor en Baycor nog goed in toom te houden. Horti-Consult krijgt ook veel vragen over het middel Enzicur van Koppert. Een aantal feiten over dit middel zijn; het dient gespoten te worden en is in verhouding met Fungaflor aan de dure kant. Verder werkt het middel zeer goed curatief, dus een ernstige aantasting wordt perfect schoon gepoetst. Maar heeft geen preventief effect en dient frequent herhaald te worden. Gezien het feit dat er wel eens schade (bladschade en zonnebrand) aan Enzicur is toe geschreven is het raadzaam om vroeg in het voorjaar proef spuitingen te doen. Het is Horti-Consult niet gelukt aan te tonen dat de schade daadwerkelijk door Enzicur is veroorzaakt of dat er andere factoren in het spel zijn geweest.
Een wit bestrijding komt tevens goed uit, daar er al weer 14 dagen meldingen zijn van gomplekken. Proef ondervinderlijk is het niet bewezen dat wit middelen ook de schimmel die op de gomplekken kan groeien tegen gaat. Maar enkele testjes lijken uit te wijzen dat dit wel het geval is.

Plant fysiologische problemen:
Laatste twee weken komen er een drietal plant fysiologische problemen voor. De eerste zijn planten met een hartinfarct of wel een zeer lage brandkop. Dit verschijnsel zien wel geregeld opduiken in de latere plantingen (eind februari en maart). Planten gaan halverwege de draad slap tot boven het 4de of 5de blad. Er is geen pythium of fusarium te bekennen en opmerkelijk is de gigantische wortel vorming in de mat en het ontstaan van luchtwortels net boven de pot. De plant probeert de problemen met de vaatbundels rond de eerder genoemde bladeren te compenseren. Soms groeien de planten later gewoon door, meer in ernstige gevallen gaan ze gewoon dood. Het probleem is niet ras gebonden, want Pyralis, Sheila, maar ook Euphoria kunnen er last van hebben. Wel is het planten van een geile plant een gemeenschappelijk kenmerk. Dit samen met donker weer gedurende de opkweek. De gedachten is dat een weke plant bij de eerste beste zonnige dag het weefsel leeg trekt gelijk mergnecrose bij tomaat.

Deze week zagen we op een aantal bedrijven mooie lange komkommers die net boven de helft iets ingesnoerd waren. Bij het doorsnijden op die plek bleken de drie vaatbundels, die normaal in een vrucht aanwezig zijn, op die plek een koker gevormd te hebben. We denken dat de warme vrijdag 3 april hiermee te maken heeft, maar wat er daadwerkelijk in de vrucht is gebeurd weten we niet.

Een aantal rassen als Euphoria, Shasia en in mindere mate Mystica en sabrina hebben de laatste 3 weken wat hockeysticks voort gebracht. Hockeysticks ontstaan meestal op de rank als de zetting op de rank erg groot is. Het is dus een kwestie van concurrentie om assimilaten en wordt erger als er met lage temperaturen wordt geteeld.

CO2
Er is weinig moeite om het CO2 gehalte in de kas op peil te houden. Tegenlucht om de temperatuur in de middag onder de 26graden te houden is namelijk nog niet nodig, er staat bij tijd en weile toch te veel wind. Verder kan er perfect met daksproeiers goed gewerkt worden. Dus met een instelling van 700 + 200 ppm op licht (200 - 400 watt) zijn gemiddelden boven de 550 ppm te realiseren. Gezien de prijsvorming van de laatste 2 weken is de discussie over CO2 weer aangezwengeld. Terecht zeggen de scepticie dat de winst van 400 naar 500 ppm vele malen groter is dan die van 500 naar 600 of zelfs 700 ppm. Maar geen CO2 geven is uit de boze. Dus doseer tussen 09.00 en 18.00 uur zoveel als wkk en ketel op kleine vlam kunne produceren en doe vanwege de prijs geen gekke dingen.

Nachtbeurten:
Er zijn 2 redenen waarom een enkele nacht beurt bij komkommers noodzaak is. DE plantbelasting van een komkommer bouwt zeer snel op en is altijd hoog. Dus een komkommer beheerst zich zelf wel. Een interings percentage van 10% zoals bij tomaat wordt aangehouden is voor komkommers te veel. We vinden dat het medium bij komkommers maximaal maar 5% mag interen. Verder heeft een komkommer per dag veel meer kilo's te vullen dan al de andere gewassen. Een komkommer plant doet dat op twee momenten en wel 's avonds al voor zon onder en de meeste vulling vindt plaats net voor en na zon op. Redenen te meer om afhankelijk van de instraling ook bij steenwol 1 of 2 en bij perlite wel 3 nacht beurten te geven.

Voorjaarsweer
De tweede warme dag is reeds geweest. Gelukkig is bij iedereen de luchting hierop aangepast. Vanaf 08.00 of 08.30 uur staat de luchtlijn kort (0.5 tot 1 graden) boven de stooklijn. Dit om de temperatuur niet te snel in de ochtend al te laten oplopen.Verder is het de mooiste generatieve actie die we ook maar kunnen inzetten. De ochtend is het koudste moment van de dag, de etmaal kan dan het beste gedrukt worden en het te veel aan vocht die strekking geeft wordt weg gelucht. Houdt meteen in dat dan de piek op de middag ook iets hoger kan wezen. Vanaf 13.00 uur mag de luchtlijn rustig weg lopen van de stooklijn. Het echte potten moet niet eerder dan 16.00 uur plaats vinden. Verder geeft afluchten naar de voornacht altijd meer kans op meeldauw. Is verder klimatologisch gezien ook zonde. Heeft het gewas net lekker de kasluchttemperatuur naar beneden gedrukt gaan we warmere buitenlucht naar binnen luchten. Willen we toch wat met de voornacht doen, verleng hem dan tot aan 0.200 uur.