Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

komkommer 28 2010

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief week 28

Beestenboel:
Laatste 6 weken is bij menig collega de spint geexplodeert. De druk was zo hoog dat ogenschijnlijk het spuiten met Vertimec en zelfs Floramite geen enkele invloed had. Voor deze gevallen betekent het in de jonge teelt in ieder geval Vertimec en zo snel mogelijk roofmijten uit zetten.
Het wel of niet gebruiken van Vertimec hangt nauw samen met het feit van het hebben van wel of geen trips. Nu gaan er gelukkig steeds minder collega's vanuit dat ze geen trips in het oude gewas hebben. Chemisch gezien is trips in een oud en vol gewas niet te bestrijden, dat moet in het jonge gewas gebeuren. Spuit Vertimec met suiker en/of Tracer tot de bloei van de eerste stamvrucht. Daarna zijn de oude knarren moeilijk te bestrijden omdat ze in de bloemen huizen. Er gaan ook stemmen op om bij warm weer juist niet met Vertimec te spuiten, omdat men dan juist meer schade verwacht. Bij warm weer geeft trips zowieso meer schade of je nu wel of niet bestrijdt, omdat ze het enige beschutte plekje aan een plant; de kop opzoeken. Dus wel spuiten. We praten hier nadrukkelijk over spuiten omdat je oude knarren moet raken en dat gebeurd met een LVM nooit.
Ondanks het warme weer valt de schade door rupsen nog alles mee. Neem bij het eerste schade beeld Nomolt mee in de witbestrijding. Eens in de 2 a 3 weken is voldoende om rups-vrij te blijven. Standaard wordt er 0100 cc Nomolt gebruikt er zijn echter ook collega's die een goede bestrijding van 50 cc hebben.
Het lijkt verder dat de druk van wantsen iets aan het afnemen is. Maar er worden nog steeds koppen en jonge veeste plantenkwekers passen twee maal Admire toe; rond dag 12 en net voor het afleveren. Dat moet voldoende zijn om wants vrij aftleveren. Bij wantsen op de tuin zo snel mogelijk Calypso middels een ruimte behandeling toe passen.

Pythium
Ondanks alle voorzorgmaatregelen heeft het zomerweer van vrijdag 2 juli toch wat Pythium voort gebracht. Nu waren de in die week afgeleverde planten ook erg groot en was de temperatuur van het druppelwater zelfs met door druppelen niet te reguleren. Over de gehele linie bezien valt het probleem pythium nog wel mee, enkele erge gevallen daar gelaten. Terecht hebben de meeste collega's voor AAterra gekozen omdat dit middel veel beter werkt dan Previcur N en Previrur-energy. Daar waar het gaat om een enkele plant kan nog ingeboet worden. Zijn de planten te groot, haal dan de druppelaar van depot, dief een aantal stamvruchten extra weg en maak in het uiterste geval een kraagje van een oude steenwolpot.

Resultaten warme weer
Het warme weer van eind juni heeft in de oude gewassen voor abortie gezorgd. Vooral op het eind van de hoofdranken. Dat heeft zich nog niet geuit in minder productie want die was afgelopen week juist hoog door de kortere uitgroei duur. Maar komende weken laten die gewassen juist een dipje zien, want juist dat vrucht is geaborteerd. En het vrucht op de secundaire rank oogt erg sterk, maar heeft nog z'n tijd nodig. betekent wel dat deze gewassen gaan groeien. Dat betekent snoeien.
De plantingen van week 25 en 26 stonden afgelopen week vrij dun. Maar hadden ogenschijnlijk het warme weer redelijk doorstaan. Het grote probleem voor deze gewassen is het feit dat ze te snel in productie gaan komen. Er zal op dag 14 en 15 na het planten geoogst worden. Dit is veel te vroeg om een goede balans in het gewas te krijgen. De kop gaat dan pas uit het gewas als de 5de of de 6de stamvrucht is gesneden en daardoor zullen de ranken in ontwikkeling achter blijven. Dat de jonge gewassen met dunne koppen staan is niet erg en ook niet te voorkomen. Wat belangrijker is dat de koppen iedere ochtend weer blond staan. Het gewas moet zich in de nacht weer op spanning hebben gebracht. Vooral op warme dagen gevolgd door warme nachten moet er ook op een jonge plant niet te vroeg (niet voor 19.00 uur) met druppelen gestopt worden. En gewoon om 07.30 weer starten. Geef vooral op perlite en puimsteen nachtbeurten.

Brandkoppen:
Ondanks krijt,daksproeiers en/of scherm komt er zo hier en daar wel een brandkop voor. We kunnen nu nog niet zeggen of er bepaalde rassen uitspringen in gevoeligheid. Wetende van afgelopen jaren is de Sheila niet echt gevoelig, maar dat zegt niets. Op plekken waar toch brandkoppen voorkomen moet kritisch gekeken worden naar de druppel EC en de afgifte van de druppelaars. Maar ook naar de dikte van het krijt.

Klimaat:
Aan de instellingen van de minimum buis 04.00 tot 09.00 uur mag ongeacht het weer niet getornd worden. Bij oudere gewassen zorgen op de warme drukkende dagen met wind uit het zuiden of zuidwesten het scherm en nevelaars alleen maar voor meer problemen. Door het drukkende weer ziet de plant al een lagere dampspanning en kan dus minder verdampen. Door nu het scherm voor 75% te sluiten of de nevelaars aan te zetten wordt het vochtdeficiet nog meer verlaagd met een kleinere verdamping en een hogere bladtemperatuur als gevolg. En met de wetenschap dat de oude gewassen komende week toch gaan groeien mag het scherm pas boven 700 watt dicht. Help een jonge aanplant wel met scherm en nevelaars. Bij deze gewassen ben je juist blij met iets meer vocht in de kas.
Er is een discussie gaande of de ramen in de middag nu wel of niet geknepen mogen worden. Verlaag de stand van de luchtramen bij een jong gewas dat nog geen klimaat kan maken nooit. Of de daksproeiers moeten aanstaan of het is na 18.00 uur en de verdamping neemt al weer hard af. Bij een oud gewas zal het knijpen van vooral de windzijde voor meer vocht in de namiddag zorgen, waardoor het gewas eerder weer op spanning komt. Dan komen we bij het afluchten. Lucht op een volgroeid gewas niet af. Waarom, heeft het gewas dankzij de verdamping net de kastemperatuur onder de buitentem[peratuur weten te krijgen, gaan we middeels afluchten warmere lucht binnen halen. Verder is er vaak op de grafiek een sterke daling in de luchtvochtigheid te zien, waardoor wit aangewakkerd wordt. Lucht dus pas af als het buiten ook afgekoeld is. Dit geldt ook in mindere mate voor een jonge aanplant. Sluit de windzijde rond zon onder. Dardoor zal de rv iets gemakkelijker stijgen en krijgt het wit minder kans.