Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

komkommer 45 2009

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief komkommer week 45

Het komkommer seizoen is zeer teleurstellend geeindigd. Daar waar velen in week 41 nog dachten dit kan nog een leuk staartje worden is uit gelopen op een grote deceptie. In de meeste kassen is de waterkraan 2 weken eerder dicht gedraaid dan de planning is geweest. Tijd om weer aan de teeltwisseling te denken.

Dit seizoen is de virus druk (bont-,luizen-,pseudoslavergeling, maar ook meloenennecrose virus) nog groter geweest dan in voorgaande jaren.Redenen te meer om in de komende maanden de puntjes weer goed op de i te zetten.Onderstaand schema zal niet voor iedereen in de juiste volgorde staan en geeft nooit zekerheid dat infecties komend seizoen niet meer op kunnen treden.

Kas algemeen:
- Eerst al het gewas, gewas resten en materialen uit de teeltruimte verwijderen. Denk   daarbij vooral aan gewas draden, kettingen borsten deze grondig schoon, buisrail steunen, leidingen en druppelslangen.
- Voer al het gewas af en laat het nooit enige tijd op het erf liggen.
- Plastic, substraat en CO2-darmen zorgvuldig verwijderen. Zorg dat er zo min mogelijk vuil van het plastic op de grond terecht komt.
- Gewas draden en kettingen afbranden.
- Veeg het beton pad schoon.
- Spuit de kas en achtergebleven onderdelen grondig met veel water van achter naar voren schoon. Gebruik nooit oppervlakte water.
- Kas uitspuiten of foggen met Formaline (Horti-Consult vind 100 liter/ha voldoende) en houdt de kas 24 uur gesloten voor een maximaal effect. Omdat Formaline niet in de damp fase maar in de vloeibare fase werkt de kas zo koud mogelijk houden. Hierdoor kan als er gefogt wordt formaline voor de mond van de fog uit kristaliseren. Dan liggen er op een aantal meter van de plek van de fog kristallen, deze moeten wel eerst uitgewerkt zijn voor het planten.  
- Glas schoonspuiten met Flusol Forte (6%) of met 5 - 10% GS4 (Top Cleaner). Alle middelen ongeveer 15 minuten laten inwerken en daarna met een krachtige straal met veel water afspuiten. Bij beperkte tijd tussen de toepassingen van formaline en fluor eventueel de buizen opstoken en afluchten. Dampen van fluor en gekristalliseerde formaline zijn schadelijk zijn voor het gewas.
- Achtergebleven onkruid verwijderen.
- Substraat goed stomen of in geval van virus nieuw substraat nemen.

Reiniging van de druppelleidingen:
- Spuit de drain goten onder hoge druk uit om de wortel resten te verwijderen. Nieuwe goten hebben een steeds nauwer sleufje naar de eigenlijke drain. Als de goot met 2% Chloorbleekloog wordt afgespoten dan wel goed naspoelen.
- Druppel slangen inwendig reinigen met chloorbleekloog (300 liter/ha). Laat het mengsel 24 uur in de leidingen staan en geef tussendoor af en toe een klein beurtje en sluit pH-voelers af. Chloorbleekloog alleen geeft een beter resultaat dan Salpeterzuur (3%) met waterstofperoxide (3%), dat de laatste 3 jaar al veel  is gebruikt. Worden beide toepassingen gebruikt dan na elke toepassing het systeem tussentijds goed reinigen met schoon water! Bij gebruik van zowel chloor als zuur altijd eerst het chloor omdat dit de meeste schade aan de jonge plant kan geven.
- Leg de stekers 24 uur in een salpeterzuur oplossing van pH 1 of in een 10% trinatriumfosfaat oplossing (10 kg/100 liter).
- Ook een vui water silo kan een grote bron van ziekten zijn. Maak de silo's na het reinigen van kas, druppellaars, teelt goten en drainage systeem goed schoon met een reinigingsmiddel.
- Laat onderhoud plegen aan de ontsmetter, unit, lvm's etc.

Bedrijfsruimte:
- Bedrijfsruimte goed uitvegen en ontsmetten met alles wat er in staat, zoals; sorteermachine, pluk karren, electro karren, oogst karren, spuit kar, oogstfust, pompwagen, heftruck en gereedschap reinigen en ontsmetten
- Maak de kantine en het erf goed schoon.
- Compost silo's mogen alleen in november vlak voor de teeltwisseling worden leeg gereden, plan dit dus goed.
- Gooi gebruikte schoenen, kleding, gasten jassen en mesjes weg.
- ontsmet de sloop messen
- Plaats geen hobby planten om te overwinteren in de kas.

Klaarmaken teeltruimte
- Vul eventuele gaten onder de voet op
- Strooi muizenk orrels en bestrijdt mollen en woelratten
- Pak de poeren in met loopfolie en plak dat op het metaal af.
- Trek nieuw folie en laat het netjes aansluiten op het folie om de poeren.
- Trek folie over anti worteldoek. Horti-Consult weet dat dan de trips druk komend seizoen lager is.
- Laat mensen die op de grond lopen niet op het plastic komen.
- Buisrail laten zakken en goed leggen
- Breng gevel folie aan.
- Zet een goede ontsmettingsbak voor de kas deur

Schone kas:
- Spuit voor een goede nachtrust over het schone folie jet 5. Er zijn adressen bekend waar de waterstofperoxide zeer goedkoop gemengd wordt met perazijnzuur.
- Trek ook folie over het beton pad
- Schoon of nieuw substraat de kas in
- Druppellaars terug aan de slangetjes
- Druppelslangen laten zakken
- Maak alle plant gaten in de winterperiode
- Druppellaars op en niet door de mat steken
- Nieuwe CO2 darmen trekken
- Bij draineren van matten let op het loop folie. Probeer het gat in het loop folie naar de drain goot zo te plaatsen dat er geen wortel groei in de goot kan plaatsvinden.Draineer de mat met schone mesjes en voorkom dat het mesje met grond in contact komt.