Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

komkommer 46 2010

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief week 46

Kwalen
Het lijkt ons nuttig om op dit moment terug te komen op de diverse kwalen , die vanaf de zomer de gewassen hebben getijstert. Op veel plaatsen is de aantasting van witte vlieg nog nooit zo groot geweest als dit jaar. De resultaten van de chemische middelen Decis, Asepta Carex en Oberon (na 1 sept) vielen tegen. De praktijk meldt zo nu en dan positieve resultaten van de biologische middelen ER2, SB-plant en Inscare. Deze middelen zijn, in effectiviteit minder dan de chemische en dus zeker niet afdoende om een witte vlieg populatie af te doden. Verder zou onderzoek naar eventuele schadelijke effecten op een komkommer gewas wenselijk zijn. Ook zien we de praktijk niet massaal overstappen op de schimmelpreparaten; Mycotal + Addit, Botanigard en Preveral. Bereidingswijze van deze middelen en toepassingstijdstip en frequentie past namelijk niet echt in de hectiek van een komkommerteelt.
Blijven dus chemisch alleen Admire en Calypso over om de witte vlieg aan te pakken. Een wel erg smalle bassis. Willen we de witte vlieg structureel aanpakken dan zullen alle kaarten op de biologische bestrijding gezet worden, dus uitzetten. Start elke teelt met Swirskii en bedenk dat bij veel witte vlieg een zakje op 1 van de 6 planten niet genoeg is. Zet naast Swirskii in het voorjaar ook wekelijks Encarsia uit. Vervang deze naar de zomer toe voor de mix, dus Encarsia en Eretmocerus en blijf dat doen tot in september. Alleen zo is de witte vlieg een halt toe te roepen.

Ook de bestrijding van spint liep op veel tuinen van de zomer niet echt lekker. De warme zomermaanden juni en juli zijn hieraan zeker debet geweest. Ook hier hetzelfde verhaal als bij witte vlieg; effect van Vertimec en soms zelfs Floramite vielen tegen. Nu is Floramite op veel tuinen deze zomer ook te vaak gebruikt. Oberon na 1 september pas in zetbaar, Torque en Nissorun zijn ook niet de middelen om van de spint af te komen. Blijft ook hier alleen de biologische bestrijding nog over. Ga er niet vanuit dat Swirskii spint op ruimt. Spint staat namelijk niet bovenaan het menu van deze bestrijder. De basis van de spintbestrijding blijft nog steeds Phytoseius. Aangevuld met Californicus wel of niet in zakjes en eventueel Feltiella voor de haarden. Er wordt regelmatig geoppert dat SWirskii de Phytoseius zou weg vangen. Wat we weten is dat Swirskii niet een echte spint eter is en vooral niet als er spintwebben zijn. Ook Phytoseius staat niet echt op zijn menu, maar het zal voorkomen dat bij weinig aanbod ook een Phytoseius wordt gedood.

Gas
Horti-consult voert de problemen met Mycosphaerrella van de laatste jaren terug naar de mate van energie besparing en/of de mate van het beheerst laten groeien van het gewas. Binnen gascontracten is de uurcapaciteit soms zover terug geschroeft dat er consessies gedaan zijn aan de stooktemperatuur. Dit geldt in hoge mate daar waar een WKK zijn geld op moest leveren. Dit is niet een pleidooi om de tijd 25 jaar terug te draaien en weer 21/23 tegaan stoken. Maar in veel delen van Nederland mag er wel met wat meer tempo geteeld worden. Meer snelheid in een komkommergewas is de beste remedie tegen een bloementuin op de hoofdrank, die het grootste probleem van de onbalans is. In combinatie met dunnen aan de stam zal dit namelijk minder abortie op de stam, minder flessen en later minder gele konten geven.

Rassen 2011
Naar het zich laat aanzien is er in de rassenkeus voor de december planting geen aardverschuiving te verwachten. Verwacht wordt dat de Venice wat terrein wint ten koste van de Mystica. En dat er nog steeds gegadigden zijn voor Sabrina, Lameira en Saldo. De grootste klap komt in de januari planting. Het lijkt erop dat er maar weinigen geen Proloog gaan zetten. Waarom deze keus? Wat we horen is de meeldauwtolerantie, weinig Myco's, geen virus en de kwaliteit. Het is vooral de kwalitiet in uniformiteit, kleur en vorm, die bij velen de doorslag geeft. Het scheelt een vent aan de sorteerder wordt er geroepen, al geeft de Proloog minder omgerekende stuks dan de Carambole toch snijden we meer export komkommers. Is de proloog dan vlekkeloos? Nee, de enkelvruchtigheid is bedriegelijk, laai een Proloog niet vol op de ranken. Later geeft hij dat als zwarte vruchten keihard terug. Dus stook de proloog net als andere rassen gewoon door, piek niet te ver op de middag. De gedachte bestaat dat de Proloog niet de het grootste wortelpakket heeft van het huidige rassenassortiment. Proloog is dan ook niet blij met een dubbel scherm of liever gezegt laat het folie er niet te lang in liggen.
Na half februari veranderd het rassen landschap iets. Dan gaan ook Sheila en Kratos mee doen.