Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Komkommer 49 2008

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief komkommer week 49
De teeltwisseling lijkt een rustige periode, maar draait meestal uit op een roerige tijd.  De dagen zijn maar kort en er moet  veel gebeuren.  En gezien de virusdruk  dit jaar moet het ook nog goed gebeuren.  Daar de grote teeltwisseling maar eens in het jaar voorkomt zal het ook nooit routine worden, redenen  te meer om de teeltwisseling eens op een rij te zetten

Leeghalen kas:
• Druppelaars van het medium verwijderen
• Druppelslangen inwendig reinigen met chloorbleekloog (150 liter/ha). Chloorbleekloog alleen geeft een beter resultaat dan Salpeterzuur met waterstofperoxide, dat de laatste 2 jaar veel  is gebruikt. Worden beide toepassingen gebruikt dan altijd het systeem tussentijds reinigen met schoon water!
• Poten door snijden
• Zeilen uitrollen
• Gewas op eigen zeilen verzamelen of op eigen pallets op het middenpad storten.
• Gewas versnipperen of met loofvork verwijderen
• Grove delen bijeen vegen en verwijderen
• Schoonvegen folie en betonpad
• Gewasdraden en kettingen afbranden of met doek afnemen
• Voer nu de benodigde grondwerken uit

Reinigen kas:
• Druppelleidingen omhoog
• Buizen omhoog
• Loopfolie en CO2-darmen verwijderen
• Kas uitspuiten/foggen met Formaline (100 liter/ha is zat) en de kas 24 uur gesloten  houden voor een maximaal effect
• Glas schoonspuiten met fluor en met veel water schoonspoelen
• Vergeet de druppelslangen niet
• Ook de drain- en teeltgoten goed naspoelen
• Condensgoten reinigen
• Bij beperkte tijd tussen de toepassingen van formaline en fluor eventueel de buizen opstoken en afluchten. Dampen van fluor en gekristalliseerde formaline kunnen schadelijk zijn voor het gewas.
• Achtergebleven onkruid verwijderen

lege kas:
• Draingoten en drainafvoersysteem goed inspuiten met een reinigingsmiddel
• Gaten onder de voet opvullen
• Strooi muizenkorrels en bestrijdt mollen en woelratten
• Nieuw folie trekken
• Buisrail laten zakken en goed leggen
• Aan brengen gevelfolie
• Koude hoeken opheffen
• Warme hoeken opheffen door aanbrengen van isolatie verf
• In het geval van verven minimaal een geheel etmaal de buizen naar een temperatuur brengen, die komende teelt nooit gehaald zal gaan worden.
• Luchtramen en scherm afstellen
• Tandbanen smeren
• Kapotte ramen repareren
• CO2-meter ijken en de aanzuigslang controleren
• Meetboxen schoonmaken en controleren
• Ketel na laten kijken
• Brander laten afstellen en controleren op NOx
• Substraat goed stomen of in geval van virus nieuw substraat nemen
• Druppelaars 1 dag in het zuur (pH = 1)

Schuur:
• Schuur goed uitvegen en met schoon water uitspuiten
• Gooi mesjes weg en ontsmet de sloopmessen
• Oogstkarren, electrokarren, oogstfust, pompwagen, heftruck en gereedschap reinigen en ontsmetten
• Sorteermachine goed schoonmaken en contoleren
• Vuilwater silo reinigen
• Vergeet verder niet onderhoudt te plegen aan lvm's, fog, spuitwagen, ontsmetter en unit
• Controleer de instellingen in de computer, zodat er niet gestart wordt met instellingen  voor de herfst
• Gooi gebruikte gastenjassen weg
• Vergeet de kantine niet schoon te maken

Schone kas:
• Voor een goede nachtrust over het schone folie jet 5 of Menno clean spuiten. Volg bij dit laatste middel de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig op.
• Trek ook folie over het betonpad
• Schoon of nieuw substraat de kas in
• Druppelaars terug aan de slangetjes
• Druppelslangen laten zakken
• Nieuwe CO2 darmen trekken
• Voldruppelen
• Bij draineren van matten let op het loopfolie. Probeer het gat in het loopfolie naar de draingoot zo te plaatsen dat er geen wortelgroei in de goot kan plaatsvinden.

Succes!