Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Komkommer, week 26 2010

Terug naar het overzicht

omkommer. week 26 2010.


Het warme weer krijgt steeds meer grip op het gewas. Voor bedrijven met een bestaande gewassen teelt het gemakkelijk.
De kas staat vol gewas en de hoge etmaaltemperaturen  van de laatste dagen stimuleren de uitgroei maximaal.
Nu is alleen zaak elke dag te oogsten en het personeel te blijven motiveren
Om kracht op de bloemen te houden s`morgens direct nadat de zonop komt het ventilatievoud in de kas vergroten.
Dit kan door de basis temp van 18 - 18 C aan te houden. Op instraling de stook als ventilatie temperatuur verlagen met 2 C bij een lichtniveau
van 50 tot 200 watt. De luw als wind zijde kunnen gelijker tijd open. Om snelle temperatuurs stijging in de kas te voorkomen  "doorluchten".
Bij een straling van boven de 600 watt kan het scherm sluiten tot 75- 80 %. Voor de bedrijven die beschikken over dakberegening deze boven een kas temperatuur van 27 C laten ingaan. Afhankelijkvan de buiten omstandigheden kan bij het huidige weer na 18.00  eventueel op RV de maximum ramen luw en windzijde  worden beperkt. Na 21.30 - 22.00 uur stijgt de buiten RV en kan de voornacht worden ingezet.
Omdat de etmaal temperaturen zo hoog zijn , 23  tot 24 C , kan de voornacht van 15 - 16 C  tot in de morgen worden aan gehouden.
Het is wel belangrijk dat het gewas vanuit de nanacht naar de morgen voldoende wordt geactiveerd dmv de min buis. Ga uit van een buis van 45 C. Veel  bedrijven met een WKK kunnen op dit moment  de warmte moeilijk kwijt en laten de buis afhankleijk van het vocht in de nacht vanaf 1.00 uur inkomen op 40 of hoger. Overdag valt de buis op licht of vocht direct weg om extra stijging van de kastemperatuur te voorkomen.
Bij de huidige hoge etmaaltemperaturen neemt de kans dat de EC in de mat oploopt toe. Druppel overdag met een EC van 2.5 en dagdonker op 2,8 EC
Let op de intering van de mat .Na de langste dag neemt de verdamping in de nacht af. Voor goede wortels moet de mat wel een periode van de nacht luchtig zijn.
De meeste zorg hebben die bedrijven die zojuist op nieuw teelt hebben opgestart. Bij deze hoge buiten temp is krijten van de kas een must,  mits men een scherm en dakberegeing heeft.
Omdat de kans bestaat dat  nog zeker een week dit warme weer aanhoud, is het belangrijk dat het gewas niet versteend en  stug wordt.
Krijten geeft meer zekerheid en rust voor je zelf. De kans van brandkoppen , Phytium neemt daardoor sterk af. Daarnaast is het belangrijk  de ziektendruk in het druppelwater en de mat zo laag mogelijk te houden. Nog voor het planten of direct bij  de start van de teelt al Previcur of AA- Terra  mee druppelen . Druppel direct na planten niet met te hoge EC, ga uit van 2,5 - 2,7 EC,  om het inwortelen te bevorderen.
De hoeveelheid stamkomkommers die aangehouden kunnen worden is afhankelijk van het type plantmateriaal, plantdichtheid, en de draad hoogte. Voor de arbeid is het gunstig dat de eerste komkommer geoogst kan worden als de plant aan de draad is.
Veel stamkomkommer aanhouden is gunstig als deze ook kwalitatief goed te oogsten zijn en niet ten kosten gaan van het verloop van de teelt.  Nu de etmaal temperaturen zohoog zijn bestaat de kans dat de vruchten zo snel groeien dat dit met oogsten niet bij te houden is. Een oksel vrij maken kan dit probleem opvangen. ( om de 4 - 5 vruchten , 1 oksel schoon) 
Ondanks het warme weer is het nodig dat de plant geactiveerd wordt voordat de dag begint. Komt de RV boven de 70 % de buis temp
verhogen naar 45 C van 3.00 uur tot 10.00 uur.
Op licht de buis overdag direct afbouwen. Komt de RV overdag boven de 60 % ook dan een min buis aanhouden van 40 C en de watergift beperken. 
Hoeveelheid  water dat  men kan geven is afhankelijk van het medium waarop wordt geteeld. Belangrijk is dat het overtollig water direct weg
kan. Op zonnige warme dagen kan een natte mat te warm worden waardoor de zwakte schimmels zich snel kunnen ontwikkelen ( Phytium en Fusarium enz.)
Op de dag goed watergeven en zorgen dat de mat s`morgens weer luchtig is. Controleer dit zowel in de kas als op de computer.
Om de ziekte druk in de kas laag te houden is het belangrijk dat voor het planten de kas goed ontsmet is met Formuline. Direct na het planten
trips en witte vlieg aanpakken met Vertimec en Admire. Vanuit een nul optie kan dan biologisch worden ingezet om in de teelt de ziektendruk laag te houden.