Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Komkommer, week 6 2014

Terug naar het overzicht

Komkommer, week 6 2014

Het zachte weer van de laatste maand zorgde niet alleen voor een snelle opkweek van planten, bij veel bedrijven werden de planten bijna 3 tot 4 dagen eerder afgeleverd, maar zette die zelfde snelle ontwikkeling zich voort op de eigen tuin.
Bedrijven die gebonden waren aan een strakke planning bij de teelt wisseling zagen daardoor een vrij gerekte plant thuis komen.
Voor veel bedrijven reden om rustig te starten met temperaturen van s`nachts 18 - 19 c en overdag 20 c. Heeft een plant eenmaal een bepaalde strekking/rek dan stop deze niet zomaar.
Een bovengrondse snelle ontwikkeling is goed maar de plant moet wel wortels maken. Zeker bij het huidige zachte en vaak te vochtige buitenomstandigheden.
Na een rustige start ,  om bolblad te voorkomen,  is het na week van planten wel belangrijk gewas activiteit te realiseren.

 Dag temperatuur verhogen naar 21 c - 22 C  van 10.00 tot  17.00 uur. Op basis van een zonnige dag , een lichtverhoging van 2 c ( watt)  en als aansluiting  een lichtsomverhoging ( Joule)van 2 C om na 14.00 uur de middels buis vraag de plant op kleur te zetten. Sommige bedrijven geven de voorkeur aan een vast minimum buis in deze periode.
Na 14.30 - 15.00 uur koelt de kastemperatuur snel af , op dat moment komt de planttemperatuur onder de kastemperatuur en is het sluiten van het scherm nodig om warmte in de kas langer vast te houden. Zolang een plant geen plantbelasting heeft is het belangrijk de plant bij afnemend licht ( na 13.30 - 14.00 uur ) aan te zetten op kleur en generativiteit. Wordt de plant in de kop te gedrongen of neemt de strekking af dan de nachttempeeratuur verhogen.
De vroege plantingen van december hebben inmiddels de eerste komkommers geoogst. Door de gunstige omstandigheden en het licht van de laatste week was het zelfs goed mogelijk en behoorlijk percentage 40 -ers te oogsten.

 Let wel alles hang natuurlijk af van goed dunnen van de stam vruchten en dat geldt zeker voor de januari plantingen. De productie wordt niet bepaalt door alleen veel stammers aan te houden.
Als gevolg van de zachte  buitenomstandigheden van de laatste week zien we dat met volle gewassen de luchtvochtigheid in de kassen flink kan oplopen. Dit is niet meer te corrigeren met beperking van de watergift of verhogen van de kastemperatuur tot 25 - 27 c . Er moet worden gelucht op basis van te hoog vocht of te hoge  kastemperatuur. Dit kan op de ventilatie middels een grote p-band of middels een lek percentage op de minimum raamstand vocht , stemperatuur afhankelijk.
Bedrijven met een vast folie hebben dit inmiddels wel geopend , vaak als eerste op het pad . Nu is het echter ook noodzakelijk gezien het toenemende vocht dat het op meerdere plaatsen wordt geopend. Of het vaste folie geheel uit de kas moet hangt sterk af van de stand van het gewas. Bij te vroeg wegnemen van de folie kunnen daarna de ranken erg zwaar en traag worden en dit heeft gevolgen voor de rest van de teelt.
Bedrijven die productie zijn zullen de watergift op zonnige dagen moeten aanpassen en naar drain werken. Druppel nog wel met voldoende EC van 3.0 - 3.3 afhankelijk van de EC in de mat. Laat deze niet oplopen. Het geven van een nachtbeurt voorkomt daarbij een stijging van de  EC in de mat.
De ziekte druk  in de gewassen is nog laag. Veel bedrijven geven de voorkeur om niet preventief te spuiten tegen spint of trips maar tijdig te starten met de inzet van biologische bestrijders.