Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Paprika 16 2010

Terug naar het overzicht

• We hebben afgelopen weken niets te klagen over het mooie weer. Een lichthoeveelheid van 10500 joules van afgelopen week met relatief nog koude nachten. Totaal liggen we nu vanaf week 1,  8% voor op het licht van vorige jaar. Qua 10-jarig gemiddelde ligt dit ongeveer gelijk. Ondanks dit mooie weer komt de oogst van de rode vruchten in tegenstelling tot de gele/oranje vruchten maar langzaam op gang. Met name de rassen Viper/Spider komen hierbij traag op gang. Ferrari/ Sirocco en nieuwe nummer van RZ zijn beduidend sneller. Ook bij de gele zien we snelle nieuwkomers.
• Door de hoge plantbelasting zien we nu een wat mindere zetting. Algemeen zien we voldoende doorgroei op de gewassen.Wel blijft het belangrijk om op groei te blijven sturen. Zeker nu de nachten goed afkoelen moeten we de nanacht voldoende hoog houden (>19,5 graad). Verwijder misvormde vruchten in een vroeg stadium.
• Probeer ook luchten aan de windzijde te voorkomen of in ieders geval zeer rustig te doen, het vocht zakt de laatste dagen snel. Uiteraard moeten we temperaturen hierbij van boven de 27 graden zien te voorkomen. Zorg dat de etmaaltemperatuur niet beneden de 21 graden uitkomt. Hoe eerder de vruchten eraf zijn hoe eerder de planten terug zetten. Hou snelheid in het gewas.
• Bij het doseren van CO2 is het belangrijk dat we de voorziening van CO2 uitspreiden over de etmaal. Stel de bufferregeling zo af dat deze gedurende de gehele dag blijft vullen.  De warmte kunnen we ’s nachts toch nog goed benutten. Kijk hierbij ook kritisch naar doseertijd t.o.v zononder en zonop. Ook de periode van afslaan naar naar aanslaan van de Co2 duurt soms nog te lang, waardoor waarden te ver wegzakken.
• De stengels die achterblijven nu nog bijsturen met groen oogsten. Afgelopen week zijn er hier en daar nog brandplekken ontstaan. Zoninstraling liep wel op 750 watt. Zeker met echte zonrijen en minder bladbedekking worden de vrucht dan al snel gekookt. Daarom bij een open gewas en en zonrij begin dan te schermen vanaf 600-650 watt. Wees hierbij ook voorzichtig met halfwas vruchten als er veel plantbelasting eraf gesneden is.
• Wees ook voorzichtig met het toppen van de bovenste 10 cm in de kop en top niet korter dan 10 cm per scheut (2e blad). Ook kan het verstandig zijn om een rondje alleen in te draaien en het toppen even uit te stellen.
• Door het tweede zetsel zien we dat een aantal gewassen te ver doorhangen, een aantal telers hebben hiervoor haken laten maken waardoor de draden tussen de tralies iets naar elkaar toe worden gehaald. De planten zakken hierdoor minder door. Ook is het positief om de touwen weer strakker te zetten. Kijk ook kritisch naar de ligging van de buizen t.o.v. de planten.
• Trips komt op een aantal bedrijven weer flink opzetten .Zorg ervoor dat u nu reeds een voldoende oriusbezetting opbouwt. Werk hierbij ook met voldoende blauwe/gele signaalplaten in de haarden.
• Ook zien we nu steeds meer spint en rupsen op komen zetten.
• Momenteel wordt er op enkele bedrijven meeldauw gevonden. Belangrijk hierbij is om de zwavelverdampers op tijd te hervullen en kijk hierbij kritisch naar de doseertijden.
• Op diverse bedrijven komt al boterbloemluis voor. Deze luis veroorzaakt fikse groeischade. Grijp op tijd in als deze luis zich laat zien. De schade is het kenbaar aan wat in elkaar krulled blad in de kop van de plant en aan gelige nerven bij het aangetaste blad.
• Geef vooral in ochtend en aan het begin van de middag vlot water. Drain realiseren voor 11.30 uur.  Na 14.00 mag er gerust rustiger gedruppeld worden. Vooral wanneer dit een donkere dag betreft. Kontroleer ook de gift per dag in vergelijking met de gemeten hoeveelheid licht. Streef is hierbij 3 cc per joules. Op dagen van 2000 joules wordt er vaak te weinig gegeven ( streef 6 liter/m2)
• Zorg wel dat de Ec in de mat niet oploopt. Streef Ec ligt rond 2.5 in de mat. Kontroleer ook de afgifteverschillen per kraanvak en de drukverschillen per kraan.