Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Paprika week 10 2009

Terug naar het overzicht

 Paprika week 10 2009

Teelt:
De eerste groene vruchten zijn gesneden. De kwaliteit hiervan is goed. Duidelijk is hierbij dat een vrucht die lager en eerder gezet is qua grofheid minder is dan een vrucht dit later en hoger gezet is. Belangrijk is dat er niet te jong gesneden mag worden. Dit blijkt vaak moeilijker dan gedacht.  Een grovere vrucht hoeft niet per definitie ook hard te zijn(zekerniet als deze hoger hangt) Een te jonge vrucht is negatief voor de houdbaarheid en dus ook de kwaliteit van de vrucht.  De doorkleuring van de vroege paprika’s naar geel en rood laat zeker  wat langer op zich wachten. Ook hier zien we een effect van gemiddeld 16% minder licht ten op zichte van vorig jaar en 12% ten opzichte van het 10-jaar gemiddelde. (Februari is dan ook een van de donkerste maand uit de geschiedenis). De vroegste zetters week van week 2 tot week5 hebben nu afgelopen weken wat herzetting gezien, maar alleen bij planten waar slechts 1 vrucht is blijven hangen. Planten met meer dan 1 vrucht zet nauwelijks of niet. Groei is over het algemeen nog redelijk, zeker dit jaar zien we dat kouder telen, wat toch een beetje de trend was afgelopen jaren, nu met dit koude voorjaar z’n tol eist. Over het algemeen is er weinig werk in het gewas. Belangrijk is dan ook om in deze periode zo min mogelijk te toppen. Een enkele scheut die doorgroeit, kan altijd nog in een later stadium worden weggenomen. Als er toch wordt getopt moet er minimaal 10-15 cm onder de kop getopt worden. Uit proeven in het verleden is immers gebleken dat meer bladoppervlak door minder te toppen meer produktie geeft. Investeer in goed indraaien(zeker niet te strak in de kop) en het ophangen van doorhangende stengels. Zwakkere stengels/koudere hoeken mogen geholpen worden door enkele groene vruchten weg te snijden. Verwijder ook scheve/misvormde vruchten in een vroeg stadium. Door mindere groei zien we dat er veelal dat de knoppen zich hoger in de kop begeven. Een hogere etmaaltemperatuur is in deze periode dan ook onontbeerlijk om voldoende groei op het gewas te houden. Immers voldoende groei geeft een beter en mooier zetsel met vaak ook groffere vruchten. Bij een aantal rassen en latere plantingen zien we nu snellereen groffere bloem en een trage afbloei ontstaan. Reageer hierop door de etmaaltemperatuur te verhogen. Nu geldt dat er zetting gerealiseerd moet worden met een hoger etmaal,  zeker nu het licht gaat toenemen.

Klimaat:
Nu het weer wat zachter wordt voorspeld betekent dit dat we een aantal instellingen in de computer moeten bijstellen. Denk hierbij aan de p-banden, vooral ook de maximum raamstand en de instellingen van het schermdoek. Ook moeten we opletten dat de temperatuur niet te snel doorloopt boven de 26 graden. Lucht bij voorkeur alleen aan de luwzijde en ga na 15.00 uur weer meer knijpen met de ramen. Wees voorzichtig met doorluchten(meer dan 5-10%). Ook het afluchten naar de voornacht is niet aan te raden.

Watergift:
Het gebruik van een nachtbeurt is alleen dan noodzakelijk indien de mat meer inteert dan 8%. Indien er rond de zononder al meer dan 4% ingeteerd is zal een avondbeurt vaak  noodzakelijk zijn. Geef deze dan ook minimaal 2 uur na zononder. Een aanvulbeurt wordt mede bepaald door factoren zoals plantstadia, matsoort, windsnelheden, buistemperaturen, schermgebruik en buitentemperatuur. Laat verder de mat-Ec in dit stadium niet meer oplopen boven de 3.0. Start op tijd met watergeven tussen 09.00 en 09.30 uur zeker omdat bij laat starten de EC te veel oploopt. Streef iedere dag drain na en de 1e drain moet bereikt zijn  11.30 uur.  Wees kritisch voor verstoppingen en spui liever nog eens een keer.

Plagen:
Steeds meer telers beginnen nu luis te vinden. Ook plekjes met trips kunnen nu ineens opduiken. Probeer deze goed te lokaliseren en zet snel hier extra orius uit. Vorig jaar is op veel plaatsen te traag gereageerd op een tripsexplosie, waardoor deze (te) snel toenam. Hang ook blauwe vangplaten in deze haarden, om de ontwikkeling hiervan te kunnen volgen. Ook spint wordt er nu gevonden. Een vroege herkenning is vaak essentieel. Druk het personeel op het hart om goed naar belagers te kijken. Laat een eerste aantasting aan alle medewerkers zien. Ook een aantasting van rupsen moet vroegtijd de kop worden ingedrukt om de verschillende stadia in de kas te voorkomen.