Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Paprika week 20 2013

Terug naar het overzicht

Teelt:

Afgelopen tijd horen we niemand meer klagen over een gebrek aan licht. Ten opzichte van 2012 zijn we nu zelfs uitgelopen. Qua gemiddeld buitentemperatuur lopen we nog wel achter. Maar in de kastemperatuur hebben we zelf nog wel de hand. De vroege planters zijn imiddels al weer al enkele weken goed aan het sniden vooral bij de vroege rassen. Doordat het verschil in rassen bij vooral bij rood zien we ook dat er steeds divers gesneden wordt. Dit is alleen maar gunstig. Bij de gele rassen zien iets meer een piek in het snijden. Kwaliteit is over het algemeen goed te noemen. Wel zien we vooral tegen het einde van het zetsel een enkele steeltjesrot vooral bij de wat gevoeligere rassen. Grofheid is goed, maar door de tragere uitgroeiduur kunnen we soms zelfs zeggen te grof. Met de speciale dagen die we achter de rug hebben(hemelvaart, 1 mei) en Pinksteren in het verschietblijft het opletten dat men niet ongewild achter gaat lopen met het werk. Over het algemeen zijn de gewassen wel generatief en kort in het blad, waardoor er niet veel getopt hoeft te worden. Zeker bij vlotte zetters die hoger in de kop zetten zoals Nagano blijft het opletten dat de koppen door te laat indraaien niet gaan breken.

Klimaat:

De komende tijd wordt er nog geen warm weer voorspelt. Bij koude buitentemperaturen moeten we ervoor zorgen dat het etmaal minimaal 21C wordt aangehouden voor snelheid. Dit om toch voldoende snelheid te houden op de te oogsten vruchten en om tijdens de nieuwe zetting bij sommige rassen oortjes te voorkomen. Duidelijk is dat wanneer we de plantbelasting kunnen verlagen de zetting dan pas weer toeneemt. Werk wel met een (korte) voornacht om de knopstand generatief te houden. Op een aantal plaatsen komen we toch nog tegen dat de max. raamstanden beperkt zijn. Pas in deze tijd hier goed mee op. Kijk hierbij ook eens naar max. temperatuuralarmen of deze zoals gedacht nog goed staan. De laatste dagen is het vocht in de kas weer aan het toenemen. Met benauwd/vochtig weer is het belangrijk om de windzijde minder achter te laten lopen. Zorg verder dat er overdag altijd gewerkt wordt met een kiertje lucht aan beide kanten zodra de kastemperatuur boven de 23 graden komt. Natuurlijk mogen deze “kiertjes”de kastemperatuur niet teveel verlagen, maar deze zorgen er wel voor dat er geen te benauwd klimaat ontstaat en de ramen sneller reageren wanneer de zon opeens doorbreekt. De zon heeft in deze tijd met een instraling van 850 watt en meer een grote invloed. De zonstand in combinatie met de kasstand kan van grote invloed zijn. Wanneer die bijvoorbeeld in de namiddag op een kant draait is het oppassen dat er juist in deze tijd geen brandplekken ontstaan door hoger vruchttemperaturen. Pas dan ook met te hard knijpen in deze periode wanneer dit bijvoorbeeld het geval is. Dit jaar lijkt de interesse in diffuus krijt zeer wisselend. Discussie is hierbij dat krijten altijd licht kost, aan de andere kant kan het positief zijn voor de kwaliteit. We hebben de indruk dat algemeen er dit jaar minder voor gekozen wordt, alhoewel dit natuurlijk per situatie verschillend is.

Watergift:

Watergeven met sterke weersveranderingen blijft het moeilijkste. Duidelijk is wel dat de laatste jaren geleerd hebben dat een teveel aan water en grote hoeveelheden drain al snel voor problemen kunnen zorgen zoals flesjesschimmel en olifantenpoten. Vooral bij deze laatste kwaal zijn natte potten veelal de oorzaak. Een aantal telers hebben als proef dit jaar de pothoezen in een vroeg stadium verwijderd. Zorg er ook voor dat draingaten nog goed open zijn. Lagere luchtvochtigheden en meer licht zorgen voor meer verdamping van de planten. Wateropname van de planten en ook de intering van de matten neemt dan toe. Belangrijk is om te kijken naar 1e drainmoment deze moet toch wel tussen 10.00 en 11.00 uur gerealiseerd worden. Drainpercentages zeggen niets over de hoeveelheid watergift. Hou hierbij ook de Ec van de drain in de gaten. Deze mag overdag niet stijgen. Stoptijdstip is zeker zo belangrijk als de starttijdstip, maar kijk kritisch naar de drain% aan het eind van de dag. Het is niet nodig om later in de middag nog drain% te realiseren van boven de 30%. Algemeen wordt er tussen de 2 en 2,5 cc per joules gegeven bij de paprika. Werk eventueel in de late middag met een stralingsdrempel, zodat er op donkere dagen toch aan meer intering gewerkt kan worden. Op een aantal plaatsen is het regenwaterbassin al flink gezakt. Pas dan ook dat het er hierdoor niet gemakkelijker algen kunnen ontstaan en er meervervuiling meegezogen wordt. Ook zijn er een aantal telers al begonnen met de back-up van bronwater te verhogen.

Plagen:

 We zien steeds meer nieuwe haarden met luis ontstaan. Deze kunnen snel ontwikkelen met mooier weer. Ook spint wordt er nu gevonden. Een vroege herkenning is vaak essentieel. Druk het personeel op het hart om goed naar belagers te kijken. Laat een eerste aantasting aan alle medewerkers zien. Ieder jaar zien we een toename in Pest in First voor de spintbestrijding. Dit geeft vaak een goede gecontroleerde inzet van spintroofmijten, waarbij we altijd op tijd zijn en niet voor niets uizetten Rupsen zijn dit jaar langer weggebleven. Wel signaleren we nu steeds meer motten. Ook rupsen vormen nu een bedreiging in de nabije toekomst. Wacht niet te lang met het bestrijden. Kleine exemplaren zijn veelal gemakkelijker te doden dan grote.

Diversen:

•Controleer zwavelverdampers regelmatig of deze nog wel werken en/of goed gevuld zijn

•Controleer ook de waterafgifteverschillen en de drukverschillen per kraanvak. Neem ook eens een druppelwater-monster zodat u de gift van alle elementen kunt controleren. Ook kan hierbij gecontroleerd worden of de Ec en pH van de gift nog wel overeenkomen met wat er gegeven wordt.

•Laat vruchten niet op de grond liggen, wanneer deze op de grond zijn gevallen. •Verwijder vruchten die afwijkend zijn in vruchtvorm, dubbel in het oksel en vruchten op de 2e trap.