Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Paprika week 23 2012

Terug naar het overzicht

Paprika week 23 2012

Algemeen:
De produktie zal wel de komende tijd weer iets toenemen te opzichte van voorgaande weken, tot de langste dag zal er nu iets meer gesneden worden. Hierna komt er naar verwachting een gaatje.  De kwaliteit is over het algemeen goed te noemen, mits er op tijd gesneden wordt. Wel zien bij vruchten die in de zon hebben gehangen en die wat later gesneden wordt iets meer zonnebrand(rijpheidstippels) ontstaan. Een goede arbeidsplanning is in deze tijd dan ook essentieel.  Een snelle afrijping van de vruchten en een snellere gewasgroei zijn hierbij verantwoordelijk voor meer werk. Zorg dat u een goede planning heeft van de oogstverwachting en stel deze op tijd bij. Kijk hierbij ook naar het arbeidsaanbod. Immers de komende tijd zullen er meer mensen op vakantie gaan en bent u dus meer afhankelijk van minder ervaren krachten. Op tijd aantrekken en inwerken van deze krachten kan u veel ergernis en tijd besparen. Zorg ook dat u daadwerkelijk goed de tijd neemt om uw personeel zorgvuldig in te kunnen werken. Achterlopen met arbeid kost immers geld. Zo is een achterstand in toppen en draaien vaak moeizaam in te lopen. Bovendien gaat er door grote toppen weg te nemen ook veel energie verloren. Een ander nadeel is hierbij ook dat de kans op brandplekken sterk toeneemt. De zon krijgt door het wegnemen van grotere toppen vrij spel op de vruchten. De overgang is hierbij groot. Met name vruchten in het halfgroene stadium zijn hier erg gevoelig voor. Het bijzijn met uw werk geeft u ook de mogelijkheid om op extreme zonnige en warme dagen alleen de in ochtend te toppen en te draaien

Klimaat:
Qua licht hebben we de afgelopen tijd al wat goed gemaakt op voorgaande jaren. Over het algemeen lopen we nu zo’n 7% achter met het licht. In produktie verwachten we dit jaar met de langste dag toch algemeen  verschillen van zo’n 2 kg met vorig jaar. Wel zien we hierbij verschillen in de rassen. De komende tijd zal de buitentemperatuur rustiger blijven ten op zichte van voorgaand weken. Ook krijgen we te maken met rustige nachttemperaturen rond de 10 graden. Dit betekend dat we het klimaat optimaal kunnen sturen, alleen kan een snel doorkomende zon met sterke instraling in deze tijd snel voor verandering zorgen. In tegenstelling tot voorgaande weken moeten we opletten met te rustig telen, zeker als er meer gesneden wordt. Bovendien zien we kopsterkte en bloei met zetting weer toenemen. Belangrijk is dan ook om goed op te stoken naar de dagtemperatuur, zodat we voldoende strekking op het gewas houden. Ook de ochtendtemperatuur niet te koud houden, maar voorkom al vroeg een te broeierig klimaat. Zeker op regenachtige dagen met af toe zon kan hier als snel voor zorgen. Zorg dan ook dat in de middagtemperatuur als de  kastemperatuur hoger is dan 22 graden voor een kiertje lucht aan beide zijden. Knijpen aan de windzijde is goed met drogere omstandigheden, maar pas op voor te vroege in de middag knijpen. Natuurlijk met schrale omstandigheden en relatief koele buitentemperaturen kan er vroeger geknepen worden. Bedenk dat de zonstand op het gewas hierbij ook van invloed is (vruchten die recht in de zon hangen. Afluchten naar de nacht of voornacht is een generatieve actie. Moet er vegetatief gestuurd worden dan ramen zeker niet open om af te luchten. Over het algemeen is de indruk dat verliezen van vocht produktie kost. Hierbij geldt ook dat het gewas vaak door verdamping voor meer verkoeling kan zorgen dan door het openen van de ramen. Op een aantal plaatsen is er (diffuus) krijt opgebracht.  De planttemperatuur is hierdoor lager. Met rustig weer moeten we weer opletten dat het niet te traag gaat overdag en zullen we zeker ook overdag iets meer tempo aan mogen houden.

Watergift:
Op zonnige dagen moet er zeker tot 18.00 uur water kunnen worden gegeven.  Laat de mat-Ec niet oplopen boven de 2.5. Laat de druppel-ec met zonnige dagen op het heetst van de dag rustig teruglopen tot 1.8. Vaak is het beter op donkere dagen om eerder te durven te stoppen (15.00 bijvoorbeeld). Afgelopen zondag en maandag was dit zeker noodzaak.  Mocht het nodig zijn dan kan er altijd nog gekozen worden om een avond/nachtbeurt toe te passen. Wees alert op het realiseren van meer dan 30%(met name dagen met hoge luchtvochtigheden) per beurt na 15.30 uur. Dit i.v.m het te nat ingaan van de nacht van de matten.  Ga bij de watergift er niet zomaar vanuit dat de geregistreerde drain uit de drainput geheel juist is. Het kan namelijk voorkomen dat litertellers afwijken of dat op èèn of andere manier niet alle drainwater terugkomt. Regelmatige (handmatige) controle door emmertjes of controle via drainbakken is dan ook al snel aan te raden. Controleer ook eens op verstopping, zeker nu algen in het bassin toenemen.
Hou verder calcium in de gift voldoende hoog met jonge snel groeiende vruchten ivm kans op neusrot.

Plagen:
Veel luizen en rupsen worden er nu gevonden. Laat vooral in deze tijd de aantasting van luizen niet te groot geworden.  Ook rupsen vormen nu een bedreiging. Wacht niet te lang met het bestrijden. Kleine exemplaren zijn veelal gemakkelijker te doden dan grote. Daarnaast worden er nu ook wantsen gevonden. Met name de brandnetelwants kan in een korte tijd veel schade aanrichten. Hierbij groeien de koppen veelal niet meer door. Bij een appelwants zien we gaatjes in de kop(prikschade) welke later uitgroeien tot grotere gaten.
Zwavel nu van 21.00 tot 6.00 uur in de ochtend. Vaak ontstaat de eerste schade bij niet meedraaiende potjes. Aandachtspunten; controleer of alle potten meedraaien, zorg dat de potjes maximaal halfvol zitten, vervang de zwavel als deze te vervuild is. Zorg bovendien dat tussen het potje en het verwarmingselement maar maximaal 3 à 4 mm ruimte zit.