Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Paprika week 26 2012

Terug naar het overzicht

Paprika week 26 2012

Teelt:
De langste dag is gepasseerd. Hoewel het licht nu langzaam af gaat nemen, hebben we nog veel licht tegoed. Tot nu toe lopen we minimaal een zomerse week aan  joules achter(in sommige regio’s zelfs meer).  Het gevolg zien we duidelijk terug in de gewassen. Zetting verloopt dit jaar erg hozerig. Op dit moment is het rustig met het snijden in het algemeen.  De komende weken gaat dit weer langzaam toenemen. Wel zien we dat de zwaarste energiebelasting afneemt. De gewassen worden weer iets groeizaam en lichtjes begint er weer meer zetting te komen. Wel zien we dit jaar sterke verschillen van ras tot ras.
 
Klimaat:
Dit jaar moet er meer gestuurd worden. Zo zien we dat de afgelopen tijd het etmaal vaak aan de onderkant heeft gezeten. Te lage etmaal heeft tot gevolg ook dat er (te) weinig vaart in de gewas zit. Zetting vindt pas plaats als er voldoende energie over is in de kop om te zetten. Daarom is belangrijk om de vruchten er nu snel af te laten komen. Een laag etmaal werkt hier zeker niet aan mee.
Algemeen zijn de vruchten grof genoeg. Een korte voornacht om  goed op de knoppen te sturen is meer dan voldoende. Belangrijk is wel om goed op te stoken naar de ochtend voor voldoende strekking. (natuurlijk rasafhankelijk). Op de kassen waar (diffuus) krijt is toegepast is het oppassen dat de temperatuur overdag niet te koud ingesteld wordt.

Watergift:
Verandering in weeromstandigheden vraagt ook om een ander druppelstrategie. Kortere dagen, warmere nachten (normaal), afnemende instraling, de hogere luchtvochtigheid en het hebben van meer gewas in de kas zorgen voor een andere waterbehoefte. Bij zonnig warm weer moet in de komende tijd tussen 10.30 en 15.00 nog steeds ruim water worden gegeven. Blijf opletten op met grote hoeveelheden drain zeker in de namiddag. Bij overgangsweer naar een donkere dag blijft de mat immers in deze periode veelal te nat. Drastisch reageren op een donkere dagen is dan ook noodzaak.

Plagen:
Veel luizen en rupsen worden er nu gevonden. Laat vooral in deze tijd de aantasting van luizen niet te groot geworden.  Ook rupsen vormen nu een bedreiging. Wacht niet te lang met het bestrijden. Kleine exemplaren zijn veelal gemakkelijker te doden dan grote. Daarnaast is er een kans op schade door wantsen. Met name de brandnetelwants kan in een korte tijd veel schade aanrichten. Hierbij groeien de koppen veelal niet meer door. Bij een appelwants zien we gaatjes in de kop(prikschade) welke later uitgroeien tot grotere gaten.

Diversen:
Kwaliteitsbewaking
In deze periode wordt er meer met onervaren krachten gewerkt. Dit betekent dus ook extra aandacht besteden aan kwaliteitsbewaking. Ga daarom regelmatig controleren tijdens de oogstwerkzaamheden. Let hierbij niet alleen op welke vruchten er geoogst worden, maar ook hoe er gesneden wordt. Ook het met beleid deponeren van de paprika’s inde oogstfust/container verdient de volle aandacht. Wees ook alert op de hoeveelheid vruchten die op de grond liggen. Niet alleen de fase tijdens oogst verdient veel aandacht, maar ook de fase na het oogsten. De sorteermachine geraakt nu snel vervuild. Dit wordt nog verergerd wanneer men te maken heeft met luizenhaarden. De vuile vruchten hiervan vervuilen ook sneller de sorteermachine. Maak regelmatig de borstels van de sorteermachine schoon. Borstels die vervuild zijn geven al snel beschadiging. Ga  daarnaast in een periode dat er gewerkt wordt met onervaren personeel, regelmatig het gewas in op zoek naar schimmels en dierlijke belagers van uw gewas. Dit voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan.