Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Paprika week 3 2014

Terug naar het overzicht

Start
We hebben tot nu toe niets te mopperen over het weer. Het zachte weer is een beetje achter de rug, maar er was toch voldoende licht. Ook de laatste dagen met kouder weer was de zon talrijk aanwezig. Bij de vroegste zaaidata wordt er al op zetting gewerkt en de etmalen liggen hier veelal rond de 18 graden. (18,5-19 graden voor 4 stengels).  Een aantal jaren geleden was dit zeker uit de boze geweest, maar nu we steeds meer met groeizamere rassen te maken hebben is dit een must. Het blijft natuurlijk opletten dat er hierdoor geen te groffe bloemen ontstaan. Belangrijk is dan ook om toch midden op de dag te pieken nar 21 tot 22 graden met lichtverhoging, waarbij temperatuur op mag lopen naar 25 graden. Probeer ook met dit zacht weer het scherm overdag zeker open te doen. De straling van de zon gaat hierbij weer richting de 300 watt. Voor het openen van het scherm is het belangrijk dat de temperatuur boven het scherm is opgewarmd en de buisvraag al richting de 37 graden loopt. Een meetbox boven het scherm om de temperatuur tussen het glas en het doek te meten is dan ook aan te raden. Ook dient de lichtverhoging er al bijgerekend te zijn voordat het scherm opengaat. Bij gebruikmaken van plastic scherm zien we dat het doek toch veel licht wegneemt als dit gesloten blijft. Zeker als het doek al wat enige jaren meegaat. Het bovendoek kan bij 2 schermen eerder worden geopend, zeker als het vocht in de kasruimte gaat toenemen.
Ook in de vooravond moet erop gelet worden dat het scherm geen hogere temperaturen worden gerealiseerd dan ingesteld. Het sturen van het klimaat wordt hoofdzakelijk bepaald door in welke fase men zit. Werkt men nog op zetting of juist op groei? We zien grote verschillen in klimaatsturing bij een plastic scherm, 1 of 2 beweegbare schermen. Vooral bij diegenen met plastic moest er met het zachte weer gedacht worden aan het luchten boven het scherm als het vochtdeficiet overdag lager wordt dan 3. Ook moesten er hier en daar gaten worden bijgemaakt. Na zetting mag de nacht over het algemeen weer hoger worden ingesteld en kan er weer vlakker geteeld te worden.  Probeer vooral niet te werken met te hoge buizen. Een maximumbuis van 55C overdag  is veelal voldoende. Denk tijdens zetting aan etmaaltemperaturen van 18  graden bij 2/3 stengels, Veelal betekent dit een nacht van 17 tot 18 graden al dan niet vooraf gegaan met een voornacht (om etmaal te drukken).

Inboeten
Bij recente planters is het belangrijk om binnen een week na het planten de kas na te lopen en de afwijkende en of te kleine planten te verwijderen  en vervang deze door betere planten. Deze te sneller dit gebeurt, des te kleiner zal de groeiachterstand van de nieuwe planten zijn. De planten zo gauw als het kan op 2,3, of 4 stengels zetten. Hoe eerder dit gebeurt hoe gelijker en sterker de overgebleven stengels zijn. De eerste weken elke 7 tot 8 dagen terugkomen met toppen en helemaal op de stam terugtoppen. Probeer steeds de kleinste scheut weg te halen, en in een enkel geval de grootste scheut. Bij de tweede ronde toppen kan deze werkwijze nogmaals herhaald worden. Als u een vierstengels-systeem is het nodig om steeds zo kort mogelijk te toppen. Dit is zeker de eerste 3 rondes toppen noodzaak voor een gelijker gewas. Bij de oudere planting wanneer er op zetting gestuurd wordt is het nu echt opletten dat er niet te kort op de vrucht getopt worden en per ongeluk meegenomen wordt. Daarom vanaf nu minimaal op een steeltje toppen. Loop in deze periode ook niet achter met toppen om zoveel mogelijk licht op de vruchten te krijgen. Voorkom ook blad dat over de buurmanstengel groei, hierdoor wordt de ongelijkheid nog eens bevorderd. Probeer bij het aanbinden van de stengels de kop van de plant aan de buitenkant van de rij te houden, zodat deze zover mogelijk uit elkaar te blijven staan en de lichtbenutting zo optimaal mogelijk is.

Watergift
Tijdens de zettingsperiode wordt er beheerst met de watergift omgesprongen. De mat gaat nu al snel interen door het mooie weer, meer plantgroei en meer buisvraag door het koude weer. De Ec mag hierbij gerust in de mat oplopen tot 4,0. Veelal wordt er voor gekozen om alleen een beurtje in de ochtend te geven, let wel op als de bovenkant van de mat dreigt uit de drogen en het watergehalte van de mat de onderkant dreigt te behalen (rond 50-55%). Men kan ook te ver hier in doordrijven waardoor er meer ongelijkheid tussen de planten onderling ontstaan en de plant qua groei hierdoor te generatief dreigt te worden.  Sturen met water is zeker een manier om zetting te bevorderen alleen met dit mooie weer is de noodzaak hiervan minder aanwezig. Indien de overtuiging daar is dat de vruchtjes blijven hangen mag er weer gedacht worden ook meer drainrealisatie. Neem ook tijdig een matmonster en pas de kaligift aan.

Plagen:
Rupsen en luizen worden op veel bedrijven gevonden. Dit is met een bestrijding al snel onder de knie te krijgen. Meer opletten blijft het natuurlijk met een tripsaantasting. Op veel plaatsen is er al gestrooid met cucummeris op de planten om de tripslarven tijdig aan te pakken, waarschijnlijk zal dit wel nog een keer moeten worden herhaald of het uitzetten van kweekzakjes. Bij meer volwassen trips in de bloemen is het aan te raden om meer vangplaten op te hangen, zodat deze zoveel mogelijk  worden weggevangen.