Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

paprika week 8 2012

Terug naar het overzicht

Beste heer/mevrouw,
Paprika week 8 2012.

De meeste gewassen staan nu moeilijk door de belasting.
Een ras als Davos blijft toch wat beter doorgroeien.
Nu snelheid erin houden en lichtafhankelijk sturen.
Denk aan etmalen van 20,5 bij > 500 J.
Bij < 300 J etmaal verlagen naar 19 C.
Nu is het luchten erg belangrijk om een groeizaam klimaat te maken.
Dus zet de P-banden klein zodat de luchting kleine stapjes maakt.
In het algemeen zijn temperaturen tussen 25 en 26 groeizamer ( > 300 Watt) dan lagere temperaturen.
Het klimaat mag niet killig aanvoelen.
Temperaturen > 26 C geven weer wat minder groei.

Nu met het zachte weer scherm sluiten als voornacht bereikt is.
In de morgen scherm openen als buis < 42-40 wordt.
Met het zachte donkere weer bij 22 C ruimtetemperatuur min lucht erin laten komen.
Om 15.00 u naar nacht gaan om plant te sparen.

Druppelen:
Om voldoende in te teren moet er na 14.00 u niet meer gedruppeld worden.
Een intering van 8 tot 10 % in de nacht is wenselijk.
Wel moet er voldoende drain gerealiseerd worden.
Denk aan 30% bij lichte dagen en 20% bij donkere dagen.
1,8 cc per J per m2 is meestal voldoende.


Luizen komen nu regelmatig voor.
De boterbloemluis kan het beste met Pirimor bestreden worden.
Andere luizen met Plenum.


Om meeldauw voor te blijven moeten de zwavelpotten weer aan.
Controleer of deze allemaal goed gevuld zijn en ofdat ze ook warm worden.