Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

paprika week 9//10 2014

Terug naar het overzicht

-De maand februari is afgesloten en kan worden bijgeschreven als een mooie maand met niet te lage temperaturen en met voldoende licht. De groei op de meeste gewassen is goed, en we hebben voldoende bladmassa. Er is echter overal voldoende zetting geweest, dus ook de plantbelasting is redelijk hoog. Bij de vroege zaaiers zien we zelfs al wat vruchten die beginnen te kleuren. Ga daarom niet te diep in de nacht om meer zetting/grofheid te krijgen, maar probeer voldoende blad op de plant te houden. Immers voldoende groei geeft een beter en mooier zetsel met vaak ook zwaardere vruchten. Top ook niet teveel blad uit de plant, alleen de grotere scheuten en minimaal 15 cm onder de kop toppen. De zon kan nu al scherp doorkomen en dan is voldoende blad boven in het gewas een vereiste. -Bij toenemend licht kunnen we bij een aantal rassen sneller een grovere bloem en of oortjes op de jonge vruchten zien. De grover bloem kan in enkele dagen tijd ontstaan. Reageer hierop door de etmaaltemperatuur (ook de nachttemperatuur meenemen) te verhogen. Voor deze periode geldt dat er zetting gerealiseerd moet worden met een etmaal van minimaal 19,5-20 graden. Blijf wel snel reageren op donker weer. Beter is dan om even met donker weer iets gas terug te nemen om zuinig te blijven op de knoppen. -Nu de zon snel wint aan kracht( meer dan 500 watt), betekent dit dat we een aantal instellingen in de computer moeten bijstellen. Denk hierbij aan de p-banden, vooral ook de maximum raamstand en de instellingen van het schermdoek. Ook moeten we opletten dat de temperatuur niet te snel doorloopt boven de 26 graden. Lucht bij voorkeur alleen aan de luwzijde en ga na 15.00 uur iets meer knijpen met de ramen. Ook het afluchten naar de voornacht is niet aan te raden. Lucht niet te ver boven de stook, zodat het eerste kiertje snel wordt gemaakt, maar zet wel de p-banden vrij traag. Zolang we nog oosten-of noorden winden hebben moet altijd zeer rustig gelucht worden. Waak voor een potterig klimaat, te benauwd telen in deze periode kan een aanzet geven tot de eerste fusarium. Vaak is de oorzaak hiervan een te groot verschil tussen stooklijn en luchtlijn. Zeker in de ochtend en vroege middag moeten we kort (0,5 graad) op de stook luchten. De hoeveelheid lucht moet geregeld worden met de p-band. Let ook op het gebruik van maximum raamstanden, in deze periode kan de kastemperatuur snel doorschieten. Temperaturen van boven de 27 a 28 graden zijn nooit gewenst !!! -De CO2 kan zo worden ingesteld dat de maximum waarde van rond de 1000 ppm wordt bereikt. Hoger heeft weinig extra groei tot gevolg en heeft dus geen zin. Bij hogere waarden van de CO2 is de kans op bijwerkingen van schadelijke bijgassen als NOx en Co alleen maar groter. Op veel bedrijven zien we dat de WKK’s al wat ouder worden, en daardoor zal de kwaliteit van de rookgassen gemakkelijk wat slechter worden. Bedenk dat er bij het doseren altijd een geringe hoeveelheid NOx , Co en Ethyleen meekomt. Bij hoge CO2 waarden zullen deze bijgassen ook meer in de kasruimte worden geblazen. -Het gebruik van een nachtbeurt is alleen dan noodzakelijk indien de mat meer inteert dan 8%. Indien er rond zon-onder al meer dan 4% ingeteerd is zal een avondbeurt vaak noodzakelijk zijn. Geef deze dan ook minimaal 2 uur na zon-onder. Een aanvulbeurt wordt mede bepaald door factoren zoals plantstadia, matsoort, windsnelheden, buistemperaturen, schermgebruik en buitentemperatuur. Als de mat een te laag vochtgehalte heeft kan in de ochtend met wat minder tussentijd en kleinere beurten (90-100cc) de mat worden verzadigd. Bij een te natte mat juist minder en grotere beurten geven. Start op tijd met watergeven (rond 09.30 uur) zeker omdat bij laat starten de EC te veel oploopt. Streef iedere dag een drainpercentage na van minimaal 15 a 20 % minimaal en de 1e drain moet bereikt zijn 11.30 uur. De stoptijden voor het druppelen liggen tussen 13.30 uur en 15.00 uur. Ga niet te lang door, dit is slecht voor de kwaliteit van de wortels. Wees kritisch voor verstoppingen en spui liever nog eens een keer. Controleer ook eens uw druppel-ph. Vaak wordt bij de eerste beurten eerder een hogere pH gegeven dan gewenst. Controleer ook de waterafgifteverschillen en de drukverschillen per kraan. Vaak vinden we bij een totaaldrain van 15% nog matten die geen drain hebben, zo groot kunnen verschillen zijn.