Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Reisverslag Horti-Consult International BV in Mexico

Terug naar het overzicht

Verslag Horti-Consult International BV in Mexico 2009

Cultuur
Mexico ligt in het zuiden van Noord-Amerika. Geopolitiek gezien valt het land buiten Centraal-Amerika, maar geografisch gezien maakt het zuidoostelijke gedeelte, het deel dat voorbij Tehuantepec ligt wel deel uit van Centraal-Amerika.
De grens tussen Mexico en de Verenigde Staten wordt gevormd door de Rio Grande in ruwweg de oostelijke helft en geometrische lijnen in het westen, op een klein stukje van de Río Colorado na. De grens met Guatemala in het zuiden wordt eveneens grotendeels door rechte lijnen bepaald, maar volgt ook op stukken de Río Suchiate en de Río Usumacinta. Mexico heeft ongeveer de vorm van een driehoek met twee opvallende schiereilanden: Yucatán en Neder-Californië. Het land strekt zich meer dan drieduizend kilometer van het noordwesten tot het zuidwesten uit. In het noorden is Mexico tweeduizend kilometer breed, op het smalste punt ter hoogte van Tehuantepec is dat ongeveer 220 kilometer. Mexico ligt tussen de Grote Oceaan aan de ene kant en de Golf van Mexico en Caribische Zee, randzeeën van de Atlantische Oceaan, aan de andere kant De Mexicaanse Hoogvlakte neemt ongeveer een derde van het oppervlak voor rekening.
De Spaanse veroveraars en latere immigranten hebben zich sterk met de inheemse bevolking gemengd. Een indeling van de huidige bevolking naar raciale kenmerken is vrijwel onmogelijk. Veelal gebruikt men daarom een combinatie van gesproken taal met andere culturele en materiële criteria en komt zo tot een verdeling in 14% Indianen, 75% mestiezen, 10% blanken (m.n. Spaanse afkomst) en 1% van Afrikaanse of Aziatische herkomst. De belangrijkste woongebieden van de Indiaanse bevolking zijn de deelstaten México ,Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca , Chiapas, Campeche, Yucatán , Quintana Roo en Azteken.
Thans is de overgrote meerderheid van de bevolking (ca. 90%) rooms-katholiek; kleine minderheden vormen de protestanten (5%), de joden en aanhangers van andere godsdiensten. Bij de grondwet van 1859 werden kerk en staat gescheiden. Inkomsten van het land komen voor 30% uit olie, 20% komt van drugs. De rest wordt bijeengebracht door het bedrijfsleven. Wij hadden de indruk dat de economie van het land niet slecht draaide, er was volop aktiviteit, het land maakt een welvarende indruk.


Glastuinbouw
We zijn 2 dagen naar tuinbouwgebieden wezen kijken. Maandag zijn we op stap geweest met Eulalio Fonseca van Monsanto Seeds.  Bij Monsanto wordt er veel gewerkt met projecten. Er is een toenemende vraag naar hybride zaden voor tomaten, komkommers en paprika’s. Dinsdag zijn we op pad geweest met Enza Zaden met Carlos Arana. Dit bedrijf is net als in Nederland sterk vertegenwoordigd met zaden in de paprikateelt.en special type tomaat. Er wordt geteeld op 10.000 hectare  land , waarvan 700 hectare verwarmde is.(High-tech), 3000 tot 4000 ha onder plastic en bijna 6000 ha open veld of netkassen.
Licht in de winter  is 1200 joules per dag  met 800 watt als piek. In de zomer 1200 watt met 3000 joules. De zon komt in de ochtend rond 9.00 uur vrij snel op een flink niveau, zodat er vrij vroeg op de dag al vrij hoge lichtwaardes worden bereikt. De temperatuur op de hoogvlakte in het centrum van het land lopen in de zomer op tot ongeveer 30 graden, dichter bij de oost- en westkust (laaggelegen gebied) wordt het in de zomer vrij warm tot 45 graden toe. Daarom is voor al de hoogvlakte geschikt voor de jaarrondteelt.
In het zuiden wordt er meer tuinbouw ontwikkeld vanwege de beschikbaarheid van water. Over het algemeen is er voldoende (bron)water beschikbaar van een goede kwaliteit. Gemiddeld valt er zo ongeveer 750 mm regen per jaar. Stroomkosten zijn de rond de 2 cent per kw, Gasprijs tussen de 6 en 8 Eurocent. (benzineprijs was daar 30 cent per liter).

Low-tech, Medium-tech en High-tech.
In het algemeen kunnen we de teelten in drie soorten verdelen: Low-tech, Medium-tech en High-tech. Bij Low-tech wordt er in de grond geteeld en niet gestookt. Medium-tech is uit de grondtelen (kokos/substraat) en met lichte stook. High-tech is telen op substraat met zware verwarming en allerlei technische toevoeging zoals goten, extra CO2 etc. Over het algemeen wordt er op medium-tech de beste rendement gehaald. Bij tomaat werd 70 kg gehaald in de high-tech tegen ongeveer 65 kg in de Medium-tech. De Medium-tech telers noemen als hun voordeel de relatief gunstige opbrengst tegenover de gematigde kosten. De High-tech telers zeggen dat hun sterke punt vooral de jaarrond levering van het produkt is, waardoor ze een sterkere band met de (Amerikaanse)afnemers kunnen opbouwen. Volgens een van de telers was de kostprijs product zonder transport en verpakking op een high-tech bedrijf 50 cent bij 70 kilo/m² en maar 25 cent voor een medium-tech bedrijf met 50 kilo fysieke productie per m². Op een high-tech bedrijf wordt er 52 weken middels tussenplanten geproduceerd voor CO2 en het opvangen van de 20 nachten onder het nulpunt was 55 m³ gas per m² nodig.


Bezoeken
Als eerste bezochten we een teler met mini-paprika(vruchtgewicht van 70 gram) met een  17-18 kilo produktie. Vaste prijs 14 dollar voor 3 kilo Er werden 3 rassen geteeld, rood, geel en oranje. De presentatie met drie kleuren in een doos zag er keurig uit. Er stonden 3 planten per m2 met  9 stengels per m2. Gedurende nacht werd 17 graden gestookt, op de dag liepen de temperaturen in deze periode door naar 25 à 26 graden. Per keer word er 90 cc gedruppeld. Er wordt geteeld op kokos, blokken van ongeveer 12 cm hoog, deze stonden in een metalen goot. Druppelaar wordt naast de pot gezet vanwege de kans op olifanten poten. Witte vlieg is een groot probleem. Het afgazen van de kassen is nodig en zie je overal op alle bedrijven terug. Tegen de phytium wordt previcur toegepast. Geplant was er begin september, er wordt geteeld tot begin juli. Het gewas stond voor dit moment wat vegetatief.  Voorstel was om proeven te doen met onderstammen om deze planten meer generatiever te krijgen. Planten beter spreiden in het begin en nachten koeler te telen. We waren allemaal zeer enthousiast over de mogelijkheden van deze rassen/soorten voor de Nederlands markt. Verkrijgbaar in alle kleuren en zeer smakelijk.
Rassen Minibell: goede smaak, toekomst voor Nederland!?
 Nr 7995 rood
Nr 8008 oranje
Nr 7949 geel

Bedrijf: Bionature
Bionature bestaat uit  80 hectare kas oppervlak.(5 blokken van 16 hectare met 1 hectare eigen plantenopkweek). Hier wordt jaarrond geteeld zonder pesticiden. Was 30 procent vleestomaat, Starbuck en  Succes van DRS en nog diverse kleine types tomaat. Hoofdrassen bij de voornamelijk geteelde grovere types tomaat waren in Mexico Grandella en Succes. Planten worden zelf opgekweekt en zelf geënt. Alles op maxifort soms op multifort. Het teeltsysteem is 3 teelten per jaar, waarbij er twee keer per jaar wordt tussengeplant.  Er is een soort reinigingsplan opgesteld om alles om de 3 jaar te reinigen. Tijdens de reiniging wordt dan alles geruimd en geheel ontsmet. We zagen nu soms wat zieke hoeken die tussendoor werden geruimd en geheel ontsmet. Omdat de arbeid vrij goedkoop is zag je redelijk goede gewasverzorging in een keurig opgeruimd en schoon bedrijf. Er wordt gebruik gemaakt van 3 soorten water: meer, regen en bronwater.
Arbeid kost 1 euro per uur, er zijn ongeveer 8 personen per hectare nodig. In totaal heeft men 2 uur  arbeid per m2 op jaarbasis nodig.  Kostprijs ligt hier rond 1 tot 1,20 dollar per kilo, inclusief verkoop, doos en transport. Dit bedrijf werd gefinancieerd door de Rabobank,  produktie ligt rond de 70 kilo. Verhoging van deze produktie lijkt nog mogelijk.
Alles is afgegaasd. Export is voornamelijk naar Amerika. De fijne types wordt gestart met 4 koppen per onderstam. Gewas stond naar onze mening in deze periode te vegetatief. Het substraat was op dit bedrijf wederom kokos. Dit komt binnen op pallets in blokken ter grootte van een baksteen. Bij het natmaken zwellen deze blokken op tot een blok vna ongeveer 10-12 cm hoog met een inhoud van 11 à 12 liter. Een zeer mooi substraat en een mooi systeem.

Agropark
Op het Agropark ontmoeten we diegene die het eerst hightech kas heeft gebouwd. Het bedrijf bestaat inmiddels 13 jaar. Ook staat hier de eerste slakas. Voor het eerst dit jaar wordt er ook  sla in een kas  geteeld. Medium tech haalt rond 58 kilo per  m2, het rendement is hoger dan bij High-tech bedrijven en er wordt minder co2 op gedoseerd. In Guatemala wordt 40 kilo gehaald met een kostprijs van 5 / 6 peso per kilo (is 25 tot 30 Eurcent per kilo).
Kosten bij hightech voor gas is 5 dollar per m2, bij mediumtech is 2,5 dollar per m2.
Plantdatum begin juni einde oogst april/mei Er is volop water beschikbaar.
In december wordt er voor het ras Succes gehssn  naar 2.8 per m2.  Bij alle handelingen wordt er ontsmet(bijvoorbeeld bij het clippen wordt deze gegooid in een emmertje met ontsmet water, zodat tijdens het clippen en dieven tegelijk de handen worden onstmet).
De teler geloofde vooral in medium tech telen. Hij had plastic kassen met luchting in het dek. Aan de zijkant van de kas kon hij echter de zijwanden openen (wel afgegaasd voor witte vlieg) Door aan de zijkanten van de kas te luchten behield hij bij de scherp doorkomende zon een beter klimaat (meer vocht ) Dit was beter voor het (tomaten) gewas. De luchting in het dek werd helemaal niet gebruikt. De kas was ongeveer 45 meter breed, en we hadden de indruk dat de het werken met de luchting in de gevels van de kas goed voldoet. Ook hier kon je zien dat arbeid niet duur is, het bedrijf lag er goed verzorgd bij.

Bedrijf : San Jose
Locatie hier ongeveer 10 hectare, totaal in Mexico 50 hectare. Dit was een zeer modern bedrijf, eigenaar was een rijke familie, die op meerdere locaties had geïnvesteerd in de bedekte tuinbouw. Er werd komkommer en tomaat geteeld. 
Grond kost in Mexico  ongeveer 40000 dollar per hectare.
Hoge draad  komkommers Ras Rosinente meeldauwtolerant plantafstand winter 3.0 en in de winter 3.5 7e blad 1e laten zitten.  Hierna om en om gedund. Wel wordt er nu meer 2 laten zitten 1 eruit.  Na 13 weken telen hierna wordt er geruimd. Produktie is ongeveer 75 stuks per teelt van 13 weken. Er is nog relatief weinig ervaring met de komkommerteelt. 
Er wordt nog gewerkt met 20 mm clip, maar het zou beter zijn om met een 15 mm clip te werken naar onze mening.
Snackkomkommers  worden hier op grotere schaal geteeld, 3,5 stengels per m2. Ook hier wordt 13 weken geteeld. Totale produktie tussen de 25 en 30 kilo.
Verder had het bedrijf ook nog enkele afdelingen met campari en met een santa-type staan. (vrij zoet) Ondanks dat men wist dat er voor campari betere alternatieven zijn blijft dit ras toch op het programma staan. Het is moeilijk te vervangen omdat de tomaten altijd onder de naam campari zijn verkocht in Amerika.


Conclusie:
Mexico heeft  alles voorhanden om qua tuinbouw tot een succes uit te groeien. Allerlei soorten klimaten, lage arbeidskosten , lage energiekosten met een groot potentieel aan consumenten (Amerika 300 mln consumenten).  In het centrale gebied (hoogte ongeveer 2000 m boven zeeniveau is het klimaat gunstig om jaarrond te telen. Ook qua kennis en (Nederlandse) technologie heeft men de mogelijkheid om uit te groeien tot een geduchte concurrent voor de Amerikaanse en Canadese telers. We zien er kassenbouwers uit Nederland (kassen) en Spanje (tunnels) , Nederlands en Canadese voorlichters en Nederlandse zaadbedrijven Dit jaar waren de prijzen van tomaten van bijvoorbeeld tussen de 7 en 8 dollar per doos (kostprijs 6 dollar) niet goed, maar men was toch redelijk positief gestemd over de toekomst.  Nadeel van de Mexicaanse tuinbouw is momenteel nog het feit dat de export naar Amerika zeer sterk in handen is van een enkel machtig bedrijf. Dit bedrijf heeft een duidelijke invloed op de prijsvorming.