Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat 14 2009

Terug naar het overzicht

Tomaten week 14 2009

Klimaat
•Dankzij het vele licht van afgelopen week en de lage plantbelasting zien we dat koppen sterk zijn geworden. Licht gaat vanaf nu steeds minder een beperkende rol spelen. Waak er daarom voor dat er met licht geen te lage etmalen worden gerealiseerd. Met licht mag dit gerust naar 19 graden of meer(afhankelijk van gewassterkte).
•Er is nu ineens veel werk aan de winkel door de snellere groei van afgelopen week. Laat dieven niet te groot worden en laat koppen nu niet te ver uithangen. botyrtisgevoeligheid) •Door het mooie weer van afgelopen week liggen we nog maar 3% achter in licht ten op zichte van vorig jaar.
•Week 12 á 14 laatste koppen bijmaken als naar plantafstand van 36 á 40 cm wordt gegaan. Als we naar dichtere kopafstanden (< 37 cm) gaan rond week 15/16 laatste dief aanhouden.
•Begrens nu de maximum raam niet teveel. Het is beter om de maximum raamstand wat hogere te zetten en met de p-band de ramen wat te temperen. Als we de maximum raam teveel begrenzen kan dit gevaarlijk zijn als we eens een dag vrij zacht en zonnig weer krijgen.
•De zon is nu al vrij krachtig als deze doorkomt. Zorg er wel voor dat er op tijd gelucht wordt, maar niet te snel wordt doorgelucht.  De luchting bepaalt de laatste tijd het klimaat in de kas. Overdag was het streven naar een groeiklimaat waarbij geen kouval mag ontstaan. Luchten aan de windzijde was tot nu toe niet gemakkelijk. Ook bedrijven die te laag in temperatuur gaan in de nacht hebben kans op bladrandjes. Voorkom daarentegen ook een benauwd klimaat met name overdag.

Watergift:
•De grotere gewassen krijgen nu een toenemende waterbehoefte. Maar wel zien we dat doordat er verhoudingsgewijs weinig gelucht wordt dat niet zo lang behoeft te worden gedruppeld in de namiddag. (stoptijd varieert van 14.00 uur tot 16.30 uur). Ook zien we dat op sommige bedrijven de Ec snel zakt. Wees daarom voorzichtig met gebruik van een lagere druppel-Ec dan 3.3. Ook de kleur van de kop speelt hierbij een rol.
•Het geven van nachtgietbeurten is alleen noodzakelijk als het medium waarop wordt geteeld weinig bufferhoudend vermogen heeft. Ook de buisvraag en de buiteninvloeden spelen hierbij een grote rol
•Om de planten goed op kleur te houden is de watergift een van de belangrijkste stuur factoren. Op donkere vochtige dagen streven naar een start en stop tijd dicht bij elkaar. ( bijvoorbeeld van 10.30 uur tot 14.00 uur. ) Om geen ongelijkheid van de matten te krijgen altijd streven naar overdrain van minimaal 10 – 15 %.
•De eerste verschillen in watergift komen nu tevoorschijn. Kontroleer in deze periode alle kranen op de afgifte en loop de filters na op verstoppingen. Controleer ook beveiligingen en alarmen. Ook regelmatige controle van de pH en Ec van het uitgangswater, bij druppelaar en of drainwater is aan te raden.

Plagen:
•Naast luizen,rupsen,mineervlieg wordt er ook spint op diverse plaatsen gevonden
•Hier en daar komt een Botrytis plant voor.Proberen netjes blad te snijden of te plukken. Bij een enkel bedrijf komt botrytis voor onder aan de poot, daar waar  de plant is aangebonden of met een clip is vast gezet. Preventief onderdoor spuiten kan dit probleem voorkomen. Belangrijkste oorzaken voor botrytis zijn arbeid en klimaat.
•Bij goten het op de grond uitzetten van macrolophus(dicht bij de buis)en in hoopjes wordt voor de populatie-ontwikkeling als positief ervaren.
•Op verschillende bedrijven komt meeldauw voor. Let hierop. Afhankelijk van het gewas volume min. 4 uur per nacht instellen. Zet de potjes de eerste keer op de dag aan, zodat kontrole op een goede werking van de zwavelpotten kan worden uitgevoerd.

Diversen

•I.v.m het mooie weer zijn een aantal telers nu eerder gestopt met beugelen/schrappen dan gepland. Bedenk wel dat het voorkomen van geknikte trossen bijna altijd rendabel tegenover de post arbeid.
•Wees zeer alert op de juiste verdeling van de planten.
•Speciaal aandacht voor de klok die verzet wordt dit weekend.
•De aanvoer van de tomaten komt langzaam op gang.
•Sommige trossen zijn nu moeilijk te snoeien door bonkjes/gespleten trossen, dit komt vooral voor op koude plekken.
•Een aantal telers werkt naar tevredenheid met dubbele draden aan de gevel.
•Breng op tijd een schermdoek boven het pad.