Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week 13 2014

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 13 2014

Achter het glas lijken het zomerse omstandigheden en dit geeft mogelijkheden maar kent ook zijn beperkingen. Veel bedrijven zitten al in de oogst en andere moeten nog wachten voor dat de tros echt geoogst kan worden . Deze moet en dat is dan wel de voorwaarde ook echt rood zijn. dit laatste valt op sommige bedrijven nog tegen. De eerste tros wil nog wel  eens erg bont blijven. Dit kan  voort komen uit de omstandigheden van zetting van "toen".

 Daarnaast is er geen echte winter geweest en heeft iedereen voorzieningen getroffen zoals het aanbrengen van  vast folie   om maar niet  te veel buis vraag op te roepen.

 Hierdoor was ook de vraag naar gietwater minder  , waardoor het Kali cijfer in de mat eerder weg zakt.
Ondanks het goede weer worden gewassen nog niet zo snel te zwaar. Soms willen  we het licht te snel omzetten in groeisnelheid en dus aanmaak van nieuwe vruchten. De hogere dag

temperaturen kunnen het kopblad zwak maken waardoor het blad erg vlekkerig en licht van kleur blijft ondanks het vele licht. Hierdoor kan ook de tros zwak worden en blijven de puntbloemen van de tros te ver achter in zetting. Bij zwakke groei neemt ook het aantal bloemen aan de tros af. Alle reden dus om op kracht te blijven telen.
De morgen begint met het tijdig  openen van het doek. Zodra de gevraagde buis terug valt naar een minimum buis of lage basis buis en de kastemperatuur komt boven de ingestelde

stooktemperatuur . Het moment om te luchten.  Dan kan het scherm open. Bij een beetje mooie dag kan door instraling de kas temperatuur al snel op lopen . Voorkom s`morgens bij nog te hoog vocht in de kas dat de temperatuur te snel oploopt , dit geeft rek en zwakte op de bloeiende tros. Basis temperatuur laag houden tot 10.00 uur op 16 - 17 c. ventilatie kort op de stooklijn. P-band aanpassen ( verkleinen). Houd de planttemperatuur bij de kastemperatuur.


Na 10.00 uur kan de stook/ ventilatie temperatuur worden verhoogd , maar de hoogte hiervan is afhankelijk van wat de plant aan kracht heeft ( kop/stengeldikte en blad kwaliteit.)

Bij hoge buitentemperaturen de stook/ ventilatie tot 13.00 - 14.00 uur nog laag houden, 18 - 19 c. Tot deze periode geen licht verhogingen op ventilatie of op RV.Hoe meer wordt gelucht , hoe lager de RV in de kas deze beter kan de plant zich koelen.Alleen als de planttemperatuur onder de kas temperatuur komt het ventilatievoud verkleinen.

 Na  14.30 - 15.00 uur juist wel de kas temperatuur verhogen . Zodra het licht zijn hoogste punt op de dag heeft bereikt opletten dat de planttemperatuur niet te laag wordt tov de kastemperatuur. Hoe luchtiger er wordt geteeld van s`morgens 9.30  - 13.00 uur , hoe hoger de piek temperatuur na 14.00 uur kan zijn. Daarbij mag de temperatuur oplopen tot 26 - 28 c. om een een RV  tot 80 % na te streven.
Na 16.00 - 16.30 uur loopt het vocht vaak erg snel op, zodra de kas dreigt dicht te gaan loopt de RV op naar 85 - 90 % . dit maakt het gewas weer vegetatief/zwak . Bouw bij deze

omstandigheden de stook/ ventilatie eerder af en ga naar de voornacht. Het schermen op einde dag is na een zonnige dag of zoals nu de buiten temperaturen oplopen niet van toepassing. 
Zijn de aangemaakte vruchten al goed op gewicht dan niet te ver doorzakken in de voornacht, maar juist de doorkleuring van de vruchten stimuleren middels een lichtsom verhoging

op de voor nacht en de nanacht van 2 c st/vent. bij 600 - 1500 J. Scherm in de nacht inzetten als daarvoor in de nacht een gevraagde buis  nodig is.
Er komt meer meeldauw voor op bedrijven. Dit kan mede komen doordat gewassen zwakker worden door meer plantbelasting.

  Streef als eerste naar meer weerwaarheid van de plant middels groeikracht. Afhankelijk van de aantasting kan en gericht middel worden in gezet.
Op sommige bedrijven komt de rups opzetten. Bij het zonnige weer van nu kan dit snel toenemen en vraagt dus zijn aandacht.