Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week 2 2015

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 2  2015

Het nieuwe jaar nog nog maar net van start en we hebben al heel wat uiterste in weersomstandigheden gehad. Veel bedrijven hebben de deze week nog kapotte ramen moeten vervangen van de sneeuw uit het oude jaar. Stel regel voor het nieuw jaar, wordt er sneeuw voorspelt , scherm altijd open , neem geen risico!!!.
Nu worden we geconfronteerd met harde wind en hoge temperaturen. Voor bedrijven met een vast folie vraagt dit extra aandacht om het gewas niet te laten verzwakken. Als gevolg van de wind en regen blijven de ramen gedwongen dicht. Ondanks dat het beweegbaar scherm open is loopt de kas temperatuur toch op. Zeker als bij deze omstandigheden een "minimum "buis wordt aangehouden. het is daarom ook geen enkel probleem bij deze omstandigheden tijdelijk de buis op "nul "te houden en alleen met gevraagde buis te werken.
De meeste bedrijven hebben inmiddels de planten in de kas staan. Plant inhoud en uniformiteit is het eerste wat wordt beoordeeld als de plant op de tuin komt. Vaak had men meer verwacht dan dat men dacht gekocht te hebben. Schrijf de te kort komingen nu op om deze bij de volgende aankoop met de Plantenkweker te bespreken en beter vast te leggen.
We hebben gezien dat bij de getopte planten sommige rassen erg ongelijk op de scheuten waren.Rassen als Lyterno en Merlice was het bijna  niet mogelijk uniform plantmateriaal af te leveren. Landelijk zien we  een druk van Phytophtora in het jonge plantmateriaal. Controleer de plant partijen en  verwijderen de aangetaste planten.  Maximaal licht en Ruimte in de opkweek is de basis voor goed plantmateriaal.
Nu we in de eerste week van januari zitten wil elke teler bloei en zetting op zijn planten hebben. Voor de vroege planters van december is dit ook al het geval. De eerste tros is zeker niet de mooiste tros. de opbouw is rommelig . Splijtachtige trossen of een eerste bloem wat een bonk is enz. Snoei deze eerste tros heel kritisch. De tros moet wel afzet waardig zijn maar met  goed  snoeien kan deze tros eerder geoogst worden wat weer ten gunste komt voor de hergroei.
Of de planten nu  wel of niet op de mat staan, de planten vragen gezien de gewas toeneme steeds meer een hogere dag temperatuur en een hogere licht verhoging. Streef naar een plant waarvan de kop niet te plat en te paars blijft. Door een uur of half uur voor zonop ( afhankelijk van de strekking van de kop)  op te stoken naar de dag met 20 C- 21 C kan deze om 11.00 - 12.00 uur worden gerealiseerd. Daarover heen kan een lichtverhoging van 3 - 4 C volgen bij 100 tot 300 Watt. Deze vlotte "piek " zorgt ervoor dat de tros goed afgebogen komt te staan en de bloem vlot bloeit en zet.
Na 14.00 - 14.30 uur is deze temperatuur niet meer vast te houden omdat het licht dan al weer weg valt. Middels een lichtsom verhoging van 2 - 3 C bij 100 tot 350 Joule , kunnen we de dag vast houden op 23 - 24 c tot 16.30 - 17.00 uur. Nu de daglengte weer toe neemt kunnen we deze afhankelijk van de hoeveelheid licht van een dag aanhouden tot 16.00 - 18.00 uur. De temperatuur van de nacht is erg ras, tomaten type,  gevoelig. Ga niet te koud zitten in de nacht. Als planten het paars niet in zich hebben dan heeft men geen keuze en moet men misschien wel naar 12 - 13 C.voornacht. Worden deze temperaturen echter ook echt gerealiseerd dan teelt men te traag en heeft dit gevolgen op doorkleuring van de vruchten  en de  scheuren gevoeligheid  van vruchten toe  Daarnaast zal de uitgroei duur lang worden en neemt de behanglengte van de plant toe.Streef naar voornachten 14 tot 16 C.  De hoogte van de nanacht is afhankelijk van de stengel dikte. Te grove stengel vragen om meer temperauur in de periode van  2.00  uur tot zonop. Afhankelijk van soort en planttype kan dit varieeren van 15 tot 19 c.
Bedrijven met een vast scherm moeten wel streven naar uitwisseling van vocht. Enerzijds door condensatie tegen het glas dan wel door te luchten. Lucht zowel Luw als Wind zijde gelijk. Ventilatie kort op de stooklijn. Bij hoog vocht  middels relatieve luchtvochtigheid RV of VD of AV of VPD een buis verhoging instellen. 
Nu de gewas massa snel toeneemt kan het noodzakelijk zijn de "dichte" folie meer open te leggen om vocht beter af te voeren. Dit kan middels gaten in de folie of door enkele plekken los te trekken. Planten die op de mat staan, druppelen  met een  voeding van 3,5  tot 3,8 EC. De hoeveelheid watergift is sterk afhankelijk van de medium waarop men teelt.
Zodra de wortel punten in de mat zitten , de watergift afbouwen, wel de pot vochtig houden.
Nu de gewassen nog geen plantbelasting hebben zal bij verandering van weer kan de groeikracht ook weer snel toenemen. Bij meer groeikracht kan de plant zich meer koelen en dus zal de planttemperatuur lager worden dan de kastemperatuur. Door op lichtsom een nacht verhoging in te stellen ( voornacht - nanacht )  van  1 - 1,5 C stook / ventilatie bij een lichtsom  van 100 - 400 Joule.
Bij de belichte teelten is het groeiverloop vrij strak. De gewassen behouden hun  generatieve stand. Bij koud weer en te veel gesloten kassen neemt de kans van blad punten toe.  Door de basis temperatuur in de nanacht en in de morgen te verlagen wordt de blad kwaliteit verbeterd. De laatste week neemt bij de meeste bedrijven de groekracht toe. Koppen worden steviger en krijgen meer kleur. Worden er etmaal temperaturen gerealiseerd van 19,5 C  tot 20,5C  dan ligt de aanmaak van vruchten op zijn maximum. Om de productie verhoging in het vooruitzicht te houden  is het nu noodzakelijk de plant dichtheid te verhogen. Over een maand kan dan nog een extra stap naar aanmaak worden gemaakt. Belangrijk Nu is een vlotte doorkleuring van de tomaten , de uitgroeiduur kort te houden en te streven naar een korte behang lengte.
De ziekte druk is rustig soms meer witte vlieg maar met extra gele kaarten is een goed biologisch evenwicht te realiseren.