Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week 22 2012

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 22 2012.

Het zomerse weer is waar alle op gewacht hebben. Het was ook een test voor de planten om te laten zien hoe de plant de koude donkere periode zijn  doorgekomen. De laatste weken was het flink bij sturen met klimaat omdat geen van de dagen het zelfde waren.  
De meeste gewassen hadden een maximale plantbelasting opgebouwd en de kracht in de kop nam af. De paars verkleuring van af en de puntbloemen werden zwakker. 
Op de  eerste scherpe dagen was het noodzakelijk de kas / planttemperatuur niet te hoog te laten oplopen. ( Dus nog niet de voorkeur geven om vocht te sparen in de middag al was de RV soms wel erg laag. De plant had na een periode van weinig licht en koude buiten omstandigheden tijd nodig om op kracht te komen. Elke dag meer licht gaf de plant meer kleur en blad kwaliteit. Planten die het snelst herstelde
werden soms al weer te vegetatief. Bij deze gewassen was het en is het juist nodig de kas temp daar te verhogen daarwaar de planttemperatuur onder de kas temp komt. Streef ernaar om s`morgens koel uit de nacht te komen voor cocktail type is dit 15 - 16 c en voor het midden en grofsegment mag dit 17 - 18 c  zijn . Zodra het licht toeneemt en de buiten temperatuut oploopt  de basis  instellingen op stook- en  ventilatie temp. verlagen . Voorkom dat het te dompig in de kas wordt of dat de oplopende temp niet meer uit de kas is te krijgen. Omdat we nog steeds een wind uit de noord / oost hoek hebben is het belangrijk s`middags het ventilatievoud te verkleinen.
Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de hoogte van de buitentemperatuur en de windsnelheid. Ook al is Nederland klein de verschillen in buitentemperatuur en vocht waren per gebied erg groot. 
In de meeste gevallen was het noodzakelijk en ook mogelijk om vanaf 16.00 - 17.00 uur  vocht te sparen zonder daarbij de kastemperatuur te laten oplopen. Bedrijven die planten hebben die zeer positief uit de donkere periode zijn  gekomen kunnen nu bij het huidige weer meer uit het dagklimaat halen.
Deze planten kunnen en moeten misschien ook wel naar een hogere dag piek worden aangestuurd om het maximale uit de plant te halen betreffende aanmaak ,grofheid en productie.
Na 20.00 - 21.00 uur zien we het vocht heel snel terug komen. Blijft het vocht hoog dan kunnen we "afluchten naar de voornacht" om de nacht te gebruiken als correctie op het dagklimaat. Hiermee voorkomen we dat de  etmaal temp niet te hoog wordt. De fijnere type en soms  ook  te zwakke planten zijn hiervoor erg gevoelig. De meest sterk gewassen kunnen juist meer etmaal temperatuur verdragen omdat deze ook meer
koelend vermogen hebben. Lage nacht temperaturen instellen wil nog niet zeggen dat dez ook worden gerealiseerd. Maak het voorkomt dat de kas dicht gaat en het vocht te hoog oploopt waardoor de plant kwaliteit beter blijft. Omdat de aanmaken in de donkere periode beperkt is gebleven is het noodzakelijk het maximale uit de aangelegde vruchten te halen. Veel aanmaak nu door te hoge etmaal temperaturen  betekent ook weer meer plantbelasting na de langste dag. Streef naar een aanmaak die ook maximaal geoogst kan worden en waarvan later het afval percentage zo klein mogelijk is.
Nu de luchtvochtigheden in de kas laag zijn is het ook mogelijk de buizen daar in te zetten waar dit noodzakelijk is. S`morgens als de luchtvochtigheid oploopt bij zonop.  en einde van de dag als door sterke afkoeling van de buiten temperatuur of door een sterke afkoeling van de planttemperatuur .
De groeiomstandigheden van de plant zijn ook af te lezen aan het verloop van de EC. Stuur de druppel EC aan afhankelijk van wat in de mat gemeten wordt. Loopt de EC in de mat op , druppel dan met een EC van 2.7 of licht afhankelijk naar 2.5  Gewassen met vlotte groei druppelen met een EC boven de 3.0
Op dit moment is het vooral opletten voor een toename van rupsen en er komt meer  meeldauw op de bedrijven voor.  Wacht niet te lang af met de eerste bestrijding.