Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week 23 2009

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 23 2009.

We gaan een drukke periode tegemoet. De plantbelasting is op de meeste bedrijven hoog.
Ruim 2 maanden geleden zette zich een reeks van goede vrucht aanmaken in en deze zal de komende weken geoogst worden. Hierdoor zal voor alle bedrijven de producties hoog zijn. De meeste gewassen laten dit ook zien en zijn toe aan hergroei. De koppen werden lichter van kleur en  het blad smaller hierdoor werden de gewassen opener en  generatiever.
Als in het gewas een kniktros voorkomt dan is dit ook zichtbaar door de meer vegetatieve groei. Nu de vruchten snel gaan door kleuren en de plantbelasting afneemt , gaat de groei toe nemen. Dit is positief , blijf echter streven  naar een generatieve groei.
De huidige buiten omstandigheden blijven zonnig, schraal maar geen echte  hoge buiten temperaturen.
De planten die in groeikracht tonemen gaan gemakkelijker verdampen en dus meer koelen. Daardoor zal de planttemperatuur vooral in de namiddag te laag kunnen worden ten op zichte van de kastemperatuur. Vooral na ongeveer 16.00 uur is het belangrijk het ventilatievoud te verkleinen. Op relatief koude dagen kan dit eerder. Streef na deze tijd naar een RV  75 % .  Bij hogere RV de ventilatie lijn verlagen en meer afluchten naar de nacht temp.Bouw de dag niet te snel af. Vookom als je naar de voornacht gaat dat de RV onderuitgaat. ( met het weer van de laatste dagen kan dit gebeuren.)
 De  hoogte van de temperatuur van de voornacht is afhakelijk van de groeikracht van de plant De tijd dat de voornacht wordt aangehouden is afhankelijk  van de snelheid waarmee de voornacht afkoelt.
Bij koude nachten dus een korte voornacht. ( Zodra de ingestelde voornacht is gerealiseerd stoken we op naar de nanacht. Afhankelijk van de nacht kan dit zijn van 22.30 uur tot 3.00 - 4.00 uur.
Ga niet langer koud zitten dan noodzakelijk want de kans op botrytis  neemt alleen maar toe. Elke wond op de stengel bij het wegnemen  van een dief , blad of tros blijft bij een koude plant langer gutteren Ga van de nanacht naar de morgen uit van een kastemperatuur van 17 - 17.5 C.
Bij hogere temperaturen in in de nanacht  is het beter de voornacht korter of hoger aan te houden. S`morgen moet de kas vlot open. Dit doormiddel van een licht verlaging of kleine P-band. Voorkom een dompig klimaat waardoor blad en trossen zwak worden.  Blijf tot de middag luchtig telen ( geen kouval).
Ga uit van 2 zijdig luchten en alleen op windsnelheid de naloop verhogen. Na 11.00 uur en op zachte vochtige dagen na 14.00 uur , de stook en  ventilatie lijn verhogen naar 19 - 20 C. Bij RV-s boven de 80 % de ventilatie lijn verlagen om meer uitwisseling te realseren.
Het op zonnige dagen generatief houden van het gewas maakt het mogelijk om ook bij overgang naar regenachtig, vochtig weer een te veel bloei van bloemen te voorkomen. We kunnen nog niet zonder energie, ondanks ventilatoren . De koude nachten en  het  niet laten nat slaan van de vruchten vragen om een "minimum" buis. 
Na ongeveer 10.00 uur kan de buis op laag vocht of instraling worden afgebouwd.
Bij RV-s van onder de 70 % mag de buis geheel wegvallen.
De trossen die nu worden aangelegd zijn de trossen die na de langste dag worden geoogst.
Hoge aanmaken nu is dus veel plantbelasting na de langste dag. Maak de plant niet te vegetatief of zwaar generatief .
 Stuur bij met klimaat en voeding en corrigeer met snoeien van de tros. Blad plukken is hierbij  de laatste handeling.
Op veel bedrijven is het natrium cijfer van de mat opgelopen. Meestal door het intensief
recirculeren en de grote gift van de laatste weken. Spuien van de drain is soms noodzakelijk om de voedingcijfers onder controle te houden.
We zien gelukkig meer macrolophus in de kassen voorkomen. Witte vlieg blijft bij sommige telers nog een probleem. Het uithangen van gele plakband voldoet erg goed.
De kans op rupsen is groot nu meer wordt gelucht. Om botrytis te vookomem blijft het aansturen van het klimaat belangrijk.
Streef naar voldoende droge stof in de plant.
Het schakelen met de start en stoptijd met  de watergift bij weersovergangen heeft veel invoed op de stand van het gewas.
Vooral na enkele zonnige schrale dagen, veel plantactivitiet en dan plotseling een dag regen heeft niet alleen effect op te veel bloei maar ook op de gewas kleur en opbouw van de stengel.