Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week 27 2012

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 27 2012

Eindelijk hebben we dan toch die zomer temperaturen waar allen  zolang op gewacht hebben. Toch zien we de gunstige buiten omstandighden nog niet direct terug op de stand van de gewassen. Veel gewassen hebben een maximale plantbelasting. De laatste 8 weken heeft de plant veel groeivruchten aangelegd. Deze vruchten worden gemakkelijker grof , wat terug te zien is,  aan de groeikracht in de kop NU.
Vanaf eerste week mei hebben we het weinige licht ten op zichte van 2011 achter ons gelaten en heeft de plant de wekelijkse zetting weer opgepakt. Het weinige licht van vooral de maand april zien we terug in onze huidige productie.
Gemiddeld  liggen we bijna 15 % in productie achter tov 2011. Voor het midden en grof segment kan dit 3 tot 4 kg per m2 zijn.
De komende 8 weken zullen we daarvan wel weer iets op  terug pakken. Maar na de langste dag verloopt de zetting van de planten niet  altijd even gemakkelijk.
Op dit moment zitten we in deze positie. Veel gewassen missen de kracht en generativiteit op de trossen. Vooral de puntbloemen laten het
afweten in zetting. De huidige buiten omstandigheden zijn dan wel goed maar de plant kan er niets mee omdat de plantbelasting nog te groot is.
het is daarom verstandig tijdelijk enkele weken de trossen scherp te snoeien. Trossen van 6 vruchten naar 5 en die van 5 tijdelijk naar 4 vruchten per tros.
Voor de cocktail type is het belangrijk de punt als geheel goed te snoeien. De productie na de langste dag  wordt bepaalt door zo min mogelijk  vruchten weg te moeten gooien die niet oogstbaar zijn. Door een goede uitgroei/ grofheid  van de aangelegde vruchten en door uitval van plantente voorkomen.
Op dit moment zien we dat als het een mooie dag is de kas temperaturen direct oploopt. De planten hebben nog niet dat koelende vermogen om de planttemp laag te houden
Als correctie op te hoge dag temperaturen moeten we streven naar een zo groot mogelijk ventilatievoud en kunnen we de nachttemperatuur gebruiken om het etmaal te drukken.
De laagste buitentemperatuur hebben we vaak  tegen de morgen uren bij zonop. In de vooravond blijft de kas temp erg hoog. Een lage voornacht  van 13 of 14 C , zegt nog niets over de werkelijke  kastemperatuur. Koelt de kas temperatuur niet af maak dan de voornacht zolang dat deze wel wordt gerealiseerd.
Dit kan betekenen dat pas bij zonop de voornacht instelling wordt bereikt. Dit is dan ook geen probleem omdat bij deze omstandigheden de etmaaltemperaturen vaak al veel te hoog blijft.
Afgelopen week hebben we al van deze dagen gehad dat de ramen zowel luw als windzijde voor 100 % open zijn gebleven. De ramen worden alleen op wind en  regen gesloten of op het moment dat de plant zijn groeikracht weer heeft.
Neemt door koel/ luchtig  telen de groeikracht weer toe dan als eerste de namiddag  gebruiken om "klimaat" te maken door juist het ventilatievoud weer te verkleinen. De kas temp mag dan vocht afhankelijk weer oplopen narf 24 - 26 C . Zodra het vocht stijgt afluchten naar de voornacht. Hierdoor wordt de plant op basis van  plant temperatuur weer tot generativiteit gebracht. Na de langste dag kunnen gewassen weer te vol en vegetatief worden.
Hoog vocht, hoge kastemperatuur en weinig licht is de oorzaak. Voorkom daarom dat het s`morgens bij zonop de kas teveel dicht blijft . Tijdig en vlot luchten houdt het
blad kort en de tros sterk en stevig. Wordt het gewas toch te vol neem dan weer een blad uit de kop weg of overweeg om de stengeldichtheid aan te pakken.
Veel luchten is goed maar let op de verdamping van de plant. Bij veel luchten , dag als nacht kan de RV laag zijn ook al is de zon er niet.
Let op het vocht gehalte van de mat en reageer tijdig met aanvul beurten vooral nu de dagen nog lang kunnen zijn. Laat de EC in de mat ( controle op de drain EC ) niet oplopen.
Na de langste dag neemt ook de kans van botrytis weer toe. Zet een schema uit welke weken tot een perventieve behandeling wordt overgegaan.
Van de overige plagen, vraagt vooral de rups aandacht omdat deze nu al weer volop aanwezig is.
Op dit moment zien we op veel bedrijven (eindelijk) de macrolophus toenemen. daar hebben lang op moeten wachten. De huidige trossen zijn nog zwak dus opletten voor beschadiging.