Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat week 27 2013

Terug naar het overzicht

Tomaat week 27 2013

Teelt:
De gewassen hebben de afgelopen weken veel geproduceerd.  Door de ontlasting zien we overal wel wat meer groei ontstaan.  Ook zien we hier en daar ook wat lichtere koppen. Op een aantal plaatsen zien we zelfs al teveel groei ontstaan. In een “te”vol gewas is het aan te raden om een blaadje in de kop weg te nemen. Ook zien we soms de 2e tros onder de kop een enkele misgezette vrucht agv het warme weer van 2 weken terug. De komende week zal de produktie iets terugvallen door de magere zetting veroorzaakt door de slechte lichtweken 20 en 21.  Hier en daar zien we hierbij een geknikte tros en een enkele gescheurde tomaat. Ook de grofheid van deze tros is veelal iets minder dan de groeitomaten hierboven
De langste dag is voorbij en we zien het vocht zeker met de donkere dagen van afgelopen tijd weer iets toenemen. Hou hierbij ook rekening met snoeien zeker wanneer het puntje van de tros zwakker begint te worden.  Beter is nu zorgvuldig snoeien dan over 8 weken meer werk met knippen.

Klimaat:
Bij een voldoende sterke kop is het zinvol om in de ochtenduren (van 4.00 uur tot 7.00 uur) de stook- en luchtingstemperatuur wat hoger in te stellen. Dit met name wanneer de nachten/ochtend niet al te warm zijn. Hierdoor krijgen wij iets meer bladstrekking.  De komende nachten worden er echter hogere temperaturen voorspeld. Gebruik dan de nachttemperatuur om het etmaal te kunnen drukken en de gewassen generatief te kunnen blijven sturen (korter blad en meer grofheid) Globaal geld bij etmalen boven de 20C mag de nacht lager ingesteld worden om het etmaal te drukken.
Probeer dan ook in de ochtend luchtiger te telen,met minder naloop op de windzijde.  knijpen kan bij een sterk gewas nog steeds positief werken zeker in de middagavonduren. Hierdoor blijft het Co2-gehalte hoger. Dit kan echter alleen bij zonnig en schraal weer. Bij vochtig weer is dit uit den boze. Afluchten voor zononder zorgt meestal voor een lagere RV in de nachtperiode.

Watergift:
Hou bij de watergift de verdamping goed in het achterhoofd. Verdamping wordt bepaald door licht, temperatuur en vocht in de lucht en deze faktoren kunnen in deze tijd snel variëren.  Ook zien we dat de zonop en zononder-tijdstippen al wat terug beginnen te lopen.  In de ochtend moet het watergehalte iets terug lopen om te zien dat de plant start met verdampen. Starttijdstip kan hierbij variëren van 8.30 uur tot 9.30 uur.  Werk naar drain toe tussen 10.30 uur op een lichte dag en 11.30 uur op een donkere dag. Grote beurten (al dan niet gecombineerd met hogere Ec) kunnen zorgen voor snelle verversing en realisatie van de drain. Stoptijd kan nu variëren van 15.00 op een donkere dag tot 18.00 uur op een lichte dag. Hou hierbij vooral de intering van de matten goed in de gaten.  Op basis van lichtinvloed kan er gewerkt worden met een verlaging op Ec.

Plagen:
Botrytis zien we op een aantal plaatsen weer lichtjes opkomen zetten, onderschat dit niet en hou hierbij rekening met uw werkzaamheden.  Voer eventueel een bespuiting hiervoor uit, om de druk laag te houden.
Rupsen hebben ons in het voorjaar dit jaar in de steek gelaten, maar komen nu duidelijk weer sterk opzetten.
Ook spint is nu op veel plaatsen hardnekkig en kan in een korte tijd schade veroorzaken, zeker wanneer er nog niet genoeg macrolophusbezetting is.

Diversen:
Vanaf nu geen gebroken koppen vervangen door extra haken weg te hangen, maar probeer de gaten op te vullen door de planten goed te verdelen. Wees kritisch op de verdeling in het algemeen.
Draaiplanten hebben het vaak al moeilijk. Help deze planten door voor de draai een tros te verwijderen. Ook zwakke planten in de rij mogen hierdoor geholpen worden.