Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

tomaat week 3 2010

Terug naar het overzicht

Teelttips tomaat week 3 2010.

In het algemeen gaat de groei redelijk, maar zijn de planten meestal bijgestookt door het donkere weer.
Als er voldoende kracht op zit kan er nog snelheid gemaakt worden.
Tot en met tros 4 in bloei staat moet er generatief gestuurd worden.
De daginstellingen staan dan in het algemeen op 20-21 C en hierbij wordt dan nog een lichtverhoging gerealiseerd tussen 100 en 200 Watt.
Het gewas moet elke dag goed op kleur worden gezet.
Als de plant nog te "vet"is dan moet de dag langer gemaakt worden.
Dit kan het beste op lichtsom gebeuren bv. tussen 15 en 17 u. 3 C verhoging tussen 200 en 400 Joules.
De nacht moet zo laag/hoog ingesteld worden dat er voldoende kracht op de plant blijft om overdag wat door te stoken, om de plant voldoende generatief te houden.

Watergift:
Wanneer de 2-3de tros bloeit hebben de planten ongeveer 2 CC per J /m2/dag nodig.
Als planten voldoende ingeworteld zijn dan kan er in het algemeen volstaan worden met 1 vaste start per dag en vervolgen elke 100 J een beurt van 200 cc per m2 geven.

De mat moet niet meer interen dan 1 % per dag.
Gaat dit interen sneller dan kunnen er beter 2 tijdstarts per dag gegeven worden.

Schermen:
De kassen met vaste folie en vroege gewassen geven nu veelal problemen met te veel vocht.
Elke dag moet minsten 3 tot 4 uur een VD van 3 tot 4 gehaald worden.
Dit kan het beste gebeuren door een min raam van bv. 15 % tussen 10.00 en 17.00 u.
Ook moeten er gaten in de folie gemaakt worden.
Doe dit niet op de koudere plekken in de kas.
Als het vd niet meer gehaald wordt dan is het verstandig om de folie bv. op de middenpad enkele dagen los te gooien zodat het vocht weer kan condenseren tegen glas en goot.
Wanneer het water in de kas dan weer wat verdampt is kan de plastiek folie weer dicht gemaakt worden en het is weer goed mogelijk om een tijdje het vd voldeonde hoog te houden.
De beweegbare schermen moeten nu elke dag geopend worden vanwege laag VD en licht.
Het beste is kan dit gebeuren tussen 11 en 15 u.
Alleen op uitzonderlijke slechte dagen kan het nog dicht blijven.

CO2:

Start met doseren 1 u na zon op en stop 1 u voor zon onder.

Doseer 800 ppm en bekijk op de grafiek of na doseren de grafiek niet te steil omhoog gaat. Is dit wel het geval laat dan meer buitenlucht meeblazen. De CO2 van de WKK is normaal schoner dan die van de ketel en deze kan dan ook het beste gedoseerd worden als er geen zuivere CO2 aanwezig is.

Ziekten:

Meeldauw komt op enkele bedrijven voor en daarom kunnen de zwavelpotten het beste elke dag opgezet worden.