Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

tomaat week 3/4 2014

Terug naar het overzicht

We hebben enkele vrij donkere zachte dagen achter de rug en ook de komende week zijn de vooruitzichten nog matig qua licht met nog steeds geen vorst. De wat grotere gewassen, en vooral die onder AC-folie staan vertonen nu een wat dunnere kop en soms ook een wat zwakkere tros-punt. Let bij deze gewassen op dat er voldoende snel wordt afgekoeld naar de voornacht, en pas de lengte van de voornacht aan. Na een dag als vandaag met minder als 100 Joules kunnen we gerust de etmaal een halve graad verlagen, zeker als het gewas al wat spits staat. De AC-folie kan meestal tot en met de bloei van de vierde tros in de kas aanwezig blijven. Stel wel een voldoende lage nacht in en werk onder de folie altijd met een middagpiek van 21 a 22 graden voor enkele uren. Voor de wat vroegere zaaiers is einde komende week het moment om te beslissen of de folie eruit moet. Als dan nog zacht weer wordt voorspeld zal gekozen moeten worden voor verwijderen van de folie. De begin januari-planters hebben nog veel meer speelruimte hier is het verwijderen van de AC-folie nog geen optie, zij kunnen nu juist nog wat snelheid maken. pas de watergift onder folie wel aan, de waterbehoefte onder folie is vaak zo'n 10-15 % lager ten opzichte van kassen met alleen een beweegbaar scherm. Op de vroegere plantingen zien we al 1 a 2 trossen met vruchtjes aan de plant. Als de eerste tomaten zijn gezet kan het startschema worden losgelaten en kunnen we overgaan naar een standaard schema. Dit betekent dat we er minimaal 1 mmol Kalium bij mogen doen en 0,5 mmol Ca eruit kunnen laten. Dus voer in ieder geval in de gift de kalium wat op !! Door het redelijke weer van de afgelopen maand zien we dat er vrij mooie sterke trossen zijn ontstaan. Toch is het niet verstandig om deze op meer als het normale aantal vruchten te snoeien. Hou de normale hoeveelheid die voor Uw ras staat aan. Bij meer vruchten aan de tros bestaat de kans dat we in de fase tegen de eerste oogst te ver terug moeten in etmaal om kracht op de plant te houden. Op diverse bedrijven wordt nu de eerste dief in het gewas aangehouden. Zorg ervoor dat deze er qua kracht voldoende sterk uitkomt. Eventueel 3 a 4 dagen voor het aanhouden van de dief wat terug in etmaal om deze voldoende sterk tevoorschijn te krijgen. Als de balans in de plant het toelaat is het ook verstandig om de dagtemperatuur enkele dagen minder hoog te laten oplopen. Zeker bij soorten met vrij lang blad moeten we redelijk snel een blad van de hoofdstengel verwijderen boven de dief, zodat de scheut voldoende in het licht komt. Als de eerste vruchten een a twee cm groot zijn mogen we niet meer te krap gaan zitten met water. Tot dat moment kunnen we nog interen op de mat. Vanaf bloei van de derde tros mogen we zelfs een laag drainpercentage gaan aanhouden. Bij de bloei van de vijfde tros moet er minimaal 10 a 15% drain zijn. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de kwaliteit en verschillen in het druppelsysteem. Des te ongelijker , des te eerder en meer drain moeten we realiseren. Door het zachte weer is er op diverse bedrijven al gelucht. Vooral bij de belichters zien we hierdoor al ziekten als meeldauw en luis opkomen. Laat de mensen die in het gewas werken hier goed op letten, en scout zelf ook b.v. middels gele vangplaten en/of feromoonvallen. Een insect als tuta absoluta zien we het laatste jaar in steeds meer regio's verschijnen. En voor de witte vlieg -de laatste jaren steeds meer een probleem - is het hangen van gele vangplaten en het tijdig ontdekken van de eerste aantastingsplekken ook nodig voor een adequate aanpak.