Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

tomaat week 31 2011

Terug naar het overzicht

De afgelopen weken hebben we op veel bedrijven een  wat moeizamere zetting gezien wat geresulteerd heeft in af en toe een missertje in de zetting. Vooral de eerste vrucht op de tros was soms niet goed. De goede ontwikkeling van de macrolophus (goed voorjaar, meer uitgezet, meer bijgevoerd en minder gezwaveld) heeft ook zijn keerzijde laten zien. Op diverse bedrijven hebben we wat schade aan de tros gezien als gevolg van het aanprikken door de macrolophus. Als er teveel macrolophus zit kan deze worden aangepakt met 0,5 liter calypso per ha of met elke tweede rij spuiten met 100-125 cc spruzit per ha. Spruzit werkt vrij kort en we moeten deze verspuiten bij lage temperatuur. Bij temperaturen boven de 25 graden is de werkingsduur te kort. De Nederlandse spruzit bevat ongeveer 3,5 keer zoveel werkzame stof als de in Belgie verkrijgbare ( naam is ;bio-pyretroide) de in Duitsland verkrijgbare spruzit bevat 8,5 keer minder werkzame stof. In deze landen moeten dus grotere hoeveelheden worden gebruikt.

De plantbelasting is de laatste weken afgenomen en we zien momenteel hergroei op de gewassen komen. De bladlengte neemt op veel bedrijven toe. Rond half augustus krijgen we vaak een wat vegetatieve gewassstand omdat in die periode de nachten relatief hoog in temperatuur blijven. Gewassen die nu al  veel bladmassa hebben mogen opener gemaakt worden. Op veel bedrijven zal het dan ook nodig zijn om een blad boven uit de kop te halen.

Voor diegenen die lang willen doorgaan kan het verstandig zijn om een gedeeelte van de stengels terug te koppen. Dit zal veelal al gedaan zijn, maar is dit nog niet gebeurt dan moet dit zeker de eerste week van Augustus uitgevoerd worden. Belangrijk hierbij is om bij de eerstvolgende zakronde de overgebleven koppen gelijk goed over de draad te verdelen en geen rekening meer te houden met de getopte planten (qua verdeling). Bij de weggekopte stengels kunnen nadat ze zijn leeggeplukt 3 bladeren blijven zitten, dan vergelen ze minder en krijgen ze niet of later botrytis.
 
Normaal gesproken moeten we de plant in de augustusmaand altij generatief sturen. Een wat diepere voornacht is altijd gewenst (lengte van de voornacht is afhankelijk van de kracht op de plant) De nanacht regelt de etmaaltemperauur en mag gerust naar 18 a 19 graden worden ingesteld bij veel hergroei.  De ochtend zou ik gemiddeld wat koeler proberen te houden omdat we bij een warme ochtend al snel naar wat gerekte trossen neigen. In de middag moeten we liefst enkele uren minimaal 22 a 23 graden realiseren, als de zon erbij komt is doorhgalen naar 25 graden gewenst. Met de lengte van de dag bepalen we de kracht in de plant, een zwaarder gewas moet een langere dag hebben. Pas wel op dat bij langer doorstoken we geen vochtig en vegetatief klimaat maken, temperatuur vasthouden met weinig buis en ramen dicht is ongewenst.

In deze periode komt ook de botrytis weer tevoorschijn. In de maand Augustus is minimaal een keer preventief spuiten gewenst. Verwijder dode planten en kontroleer de draaiplanten bij de pad en de gevel. Vaak zien we daar dat planten gemakkelijk breken of achter de buisrailkarren blijven hangen. Op ontstane wonden en breukvlakken krijgen we vaak gemakkelijk de eerste botrytisplekken. De belangrijkste oorzaak van botrytis is bijna altijd slechte arbeid of een slecht klimaat (vaak te laat en te weinig opstoken). 
Vooral bij de wat grovere rassen komen wat holle stengels tegen. Dit is een "normaal" verschijnsel, maar deze planten zien we in het najaar vaak wel wat snel vergelen en ze zijn gevoeliger voor botrytis.. Kontroleer hierop en zijn er veel problemen mee dan kan het zinvol zijn om niet te laat te koppen.
De waterbehoefte van de gewassen neemt nu snel af. Vooral op de donkere dagen loopt de opname sterk terug. We kunnen starten als we 80 a 100 joules licht hebben gehad, vaak is dat nu rond 8.30 a 9.00 uur. De stoptijd is afhankelijk van het weer en de hoeveelheid steenwol per m2. Bij twijfel kan een beurt beter niet gegeven worden, bijsturen middels een avondbeurt is immers altijd nog mogelijk