Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat week 38 2012

Terug naar het overzicht

Tomaat updated 18 september 2012

Teelt:
In totaal hebben we nu de laatste 8 weken meer licht dan in 2011. Door dit vele licht zijn de vruchten al snel gezwollen en hangt er duidelijk meer plantbelasting in de planten dan vorig jaar. Ondanks de mooie week van afgelopen week zien we toch bij diegenen die de kop er nog in hebben zitten, over het algemeen een wat zwakkere tros en een zwakkere kop. De planten zijn ook lichter gaan staan. Diegenen die er een aantal weken geleden een tros uitgehaald hebben zien duidelijk sterkere gewassen en een sterkere tros. Ook zijn de planten duidelijk nu voller komen te staan.
Blad weghalen in de kop van de plant is bij een vegetatieve stand van het gewas zeker aan te raden. Het geeft nauwelijks een hogere produktie, maar we krijgen een opener gewas en de oogstarbeid verloopt sneller. Bovendien is bij een opener gewas vocht minder een probleem en kost het minder energie om het gewas op te warmen. Een aantal telers heeft ervaring opgedaan met het verwijderen van 1 of 2x  2 bladeren in de kop in het laatste fase. Dit geeft al sneller een open gewas en richting het najaar is dit geen gek idee. Ook zijn de wonden kleiner.
De trosstelen worden momenteel duidelijk langer en zwakker.  Zeker bij zetting na 10 september is het nodig om trossen te behandelen of te beugelen.

Klimaat:
Het najaar kenmerkt zicht vaak door wisseling van te hoge buitentemperaturen in vergelijking met de instraling en donkere/koudere periode.  Dagen worden korter en de straling neemt nu snel af. Snelheid is niet het belangrijkste, maar kracht houden in het gewas wel. Zeker in de ochtend en 1e helft van de middag mag er dus nog zeker luchtig worden geteeld, maar net als afgelopen week blijf het toch oppassen voor te koud luchten op de koppen. Zeker met ochtenden richting de 8 graden speelt dit. Luchtig telen zorgt ook veelal voor beweging in de kas. Bij koudere temperaturen gaan de ramen dichter en ontstaan dan ook snel een “doods” klimaat. Een te laag ingestelde kastemperatuur kan dan ook zorgen voor een vochtig klimaat. Speel hier dan ook goed op in door aanpassing van de p-banden. Kijk ook kritisch naar minimum raamstanden. Werk in de ochtend met een buis van 45 graden om gewas en vrucht goed op te warmen. Na 9.30 uur mag deze op laag vocht en licht al snel wegvallen. Voorwaarde is dan wel dat de temperatuur niet kouder wordt gerealiseerd dan 18 graden. Met koudere temperaturen mag de warmte in de kas worden gehouden door lichtinvloeden en of “knijpen”van de ramen. Er mag hierbij zeker geen benauwd klimaat ontstaat. Lucht altijd af voor zononder als de temperatuur niet snel daalt, bijkomend voordeel is dat het vocht in de nacht dan altijd lager is. Wees kritisch op het gebruik van scherm, liever een tijdelijk te koude realisatie van de temperatuur met buisvraag dan scherm dicht zonder buisvraag. Een vochtdeficiet van lager dan 1,2 gedurende een langere periode dan 3 tot 4 uur zorgt echter voor meer verslijting van het gewas. Vanwege de gasprijzen wordt de trend om nog zuiniger te zijn, maar het blijft altijd oppassen dat we niet te ver doorslaan.

Watergift.
De verandering van de buiten omstandigheden maken het noodzakelijk met de watergift hier goed op in te spelen. De daglengte neemt weer af en de nachten worden vochtiger. Door dat de plantactiviteit afneemt wordt minder vocht aan de matten onttrokken. Het vocht gehalte van de matten kan te hoog blijven. Breng de start en stoptijd van druppelen dichter bij elkaar. Als er later gestart wordt in de ochtend is het aan te raden om in de ochtend te starten met grotere beurten om te zorgen voor snelle drain. Voor de komende periode kunnen we beter een nacht iets teveel interen als teveel water in de mat handhaven. Dan kan er altijd in de ochtend nog een beurtje meer worden gegeven. Controleer de komende periode de onderkant van de matten op bruine wortels. Natte plekken in de mat door een slechte drain afvoer kan wortel afsterving veroorzaken. Voor een luchtige mat en het goed afvoeren van het drain water, de matten extra draineren of het bestaande draingat groter maken. Als de plant gaat hergroeien de EC boven de 3.0 houden.
Bij een weersomslag in de eerste helft van september ontstaan vaak snel gele koppen. Speel hier nu al op in en zorg dat de pH niet te hoog is, en dat het ijzer en mangaangehalte voldoende op peil is. Bedenk dat bij wat kouder weer in september voor 10 uur en na 15.00 uur er nauwelijks nog vochtopname door het gewas plaatsvind. Te natte matten kan leiden tot wortelafsterving, en dit kan ook het ontstaan van gele koppen versnellen.

Aandachtspunten:
• Schermdoek boven het pad kan nu weer weg. Ook het krijt aan de gevel mag weer verwijderd worden.
• Zorg dat de verdeling van de planten optimaal is.
• Hang de draden goed op 90/70 cm.
• Blijf bladplukken/snijden minimaal tot het moment van koppen en verwijder
• Op steeds meer bedrijven komt rups voor. Voorkom dat de rupsen de vruchten gaan aantasten.
• De macrolophus is zich sterk aan het ontwikkelen de laatste weken. Hou eventuele schade in gaten. Anderzijds kunnen we nu bij vochtiger weer ook weer zieke macrolophussen krijgen, waardoor b.v. een witte vliegaantasting plotseling sterk kan uitbreiden.Het blijft hiermee altijd opletten.

• Blad snijden of bladplukken waarbij alleen in de ochtenduren dit gedaan wordt.
• Blijf verdorde planten en stengels goed verwijderen. Verwijder hierbij ook de druppelaar van de mat, wanneer deze niet meer bij een plant staat. Steeds meer telers kiezen ervoor om botrytis-plekken te behandelen en planten te verwijderen in 1 aparte werkgang. Een tip hierbij is om het personeel bij het apart doorgaan voor botrytis ook  tegelijk de gronddieven te laten verwijderen. Het tempo wordt hierbij iets lager en men raakt niet blind gestaard op botrytis
• Schaartjes en messen worden op den duur snel bot, ook het slijpen wil dan niet veel meer helpen. Een bot schaartje/mesje werkt moeilijk een geeft minder vlakke wonden wat een invalspoort is voor botrytis. Vervang de messen/schaartjes dan ook regelmatig of slijp ze regelmatig.
• Relatief veel bedrijven hebben dit jaar meerdere keren moeten spuiten de meeldauw, ook bij de tolerante rassen zagen we dit soms. Dit is echt opvallend dit jaar. Reden van de meeldauw is het feit dat we de laatste maand veel hebben moeten luchten, waardoor de zwavelverdampers onvoldoende concentratie hebben kunnen opbouwen. Ook waren dit jaar de schommelingen in vocht groot. Dit is ideaal voor meeldauw.  Als we koudere nachten krijgen zullen de verdampers hun werk weer beter doen