Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

tomaat week 40

Terug naar het overzicht

-De gewassen zijn op verreweg de meeste bedrijven gekopt. Door het redelijke weer in augustus en in de eerste helft van september is de plantbelasting nog vrij hoog. Dit resulteert op sommige bedrijven in wat zwakkere trospunten en -vooral bij de grovere rassen- wat gelige koppen.

-Het is daarom wijs om nu de etmalen niet te hoog op te laten lopen. Vooral bij de net getopte gewassen is de plantbelasting vaak zodanig hoog dat we met de huidige lichtniveaus van lager als 1000 joules de etmaal niet boven de 18 a 18,5 moeten realiseren. Pas als de belasting minder wordt en het bovenste blad vrij krachtig is kan op de dag een periode wat warmer (b.v 12.00-15.30 uur 20 graden) worden ingesteld.

-Momenteel zien we overal de eerste botrytisplekjes verschijnen. Het is dit jaar vrij rustig geweest met de aantasting van botrytis, maar nu het lichtniveau afneemt en het vocht toeneemt zie we de eerste symptomen weer. Pas nu op met bladplukken na 15.00 uur, en stook in de ochtend op tijd op. Vanaf 4.00 uur moeten we met een buis en/of met het opstoken starten. Om 7.00 uur op minimaal 17 graden zijn is een vereiste.

-Meeldauw en pepinosymptomen zien we nu ook toenemen. Tegen pepino is het vooral zinvol om niet te laag in de nacht te gaan, instellingen onder de 16 graden zijn eigenlijk niet gewenst als pepino in het gewas aanwezig is. Bij aanwezigheid van meeldauw is het zinvol om de inhoud van de zwavelpotten een keer te verversen, bij een te hoog aantastingsniveau  kan een keer spuiten nodig zijn.

-Let in de ochtenden goed op de stand van de luchtramen. Nu de nachten weer kouder worden moet de maximum p-band weer hoger worden ingesteld.

-Ook het schermdoek mag weer worden ingesteld. In de voornacht is schermen nauwelijks wenselijk, in de nanacht kan het nodig zijn om het scherm te sluiten. Bij sterke gewassen met weinig belasting mag bij een temperatuursverschil van 8 graden (binnen-buitentemperatuur) worden geschermd, bij zwakkere gewassen mag op 9 a 10 graden verschil worden gewerkt. In de ochtend moet bij vrij lage lichtniveaus (25 W) het scherm weer geopend worden.

-we zien op veel bedrijven momenteel nog vrij veel macrolophus. Deze houden de diverse insectenplagen prima onder controle. Nu het vochtiger weer wordt kunnen deze echter snel aangetast worden door een schimmelziekte waardoor de macrolophussen snel afsterven. In dat geval kan b.v. witte vlieg of rups toch nog een plaag van betekenis worden. Hou de macrolophus dus goed in de gaten, de populatie kan soms in enkele dagen vrij snel verdwijnen. 

-De wateropname van de planten neemt nu snel af. Start en stoptijden komen dicht bij elkaar te liggen. Starten tussen 9.00 uur en 9.30 is nodig, zeker niet later starten. Om 11.00 uur uiterlijk moeten we drain hebben. De stoptijd kan varieren van 13.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.  Voor de tuinders met een priva komputer geldt dat de tijden vast moeten worden gezet, en niet meer ten opzichte van zon-op en zon-onder. In het laatste geval kunnen de tijden zich gemakkelijk kruisen, waardoor de watergift behoorlijk verstoord kan worden (meestal druppelt de komputer dan door tot 0.00 uur in de nacht)