Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

tomaat week 50

Terug naar het overzicht

Het teeltseizoen 2010 zit er-uitgezonderd voor de herfstteelt-voor de tomatentelers weer op. We kunnen terugzien op een redelijk tomatenjaar. Voor het komende seizoen zien we een kleine uitbreiding van de grovere trostomaat en van de losse tomaat, het fijnere segment neemt licht af in oppervlakte. Wel wordt er gemiddeld wat vroeger geplant, momenteel is al meer dan 50 % van de bedrijven gestart met de teelt. Op een aantal bedrijven is vroeg een wat kleiner planttype naar huis gehaald. 

We beginnen dit jaar onder vrij koude omstandigheden in combinatie met vrij weinig licht. De telers met een vast scherm hebben tot nu toe een goed rendement van dit scherm gehad. Door het weinige licht zien we dat vooral de getopte planten al vrij laag in etmaal moeten. Als de tros zichtbaar wordt gaan we nu gemakkelijk te hoog in etmaal. Een plant heeft minimaal 100 joules per dag nodig, als de tros gaat onwikkelen al minimaal 150 joules. Dit halen we nu nauwelijks, zeker als we bedenken dat een scherm (doek of folie) ongeveer 15 % van het licht wegneemt. (Bij een vuiler doek mogen we 20% inschatten aan lichtverlies. De komende week wordt vrij donker weer aangegeven. De nachttemperatuur is het stuurmiddel om voldoende kracht op de plant te houden. We moeten (zeker onder plastic folie) de plant elke middag op kleur zien te krijgen.
Dit doen we enerzijds met beperkt watergeven, anderzijds met een temperatuur verhoging op de middag. Als de verhoging niet mogelijk is omdat de plant te dun is, dan kan gekozen worden voor luchten boven het schermdoek/folie in combinatie met een
verhoging van de buistemperatuur naar 45 of 50 graden (enkele uren op de middag, b.v. van 12.30-15.30 uur.) Tuinders die met een dubbel scherm werken moeten het beweegbare scherm overdag altijd minimaal enkele uren openen.

Probeer zo water te geven dat de pot weinig uitdraineert. Hierdoor loopt de EC in de pot op, wat we kunnen zien als een generatieve aktie. Dit werkt beter als puur het verhogen van de EC en steeds drain maken.  Geeft bij voorkeur in de ochtend rond 10 uur 1 beurt per dag. Maak de beurt niet te groot 90-120 cc afhankelijk van de potmaat.  Zijn de potten ongelijk dan een keer twee beurten geven met een tussenpoze van een half uur.
Als we vaker water moeten gaan geven blijf dan maar 1 ochtendbeurt geven, en geef in de avond een aanvulbeurt. Bij deze laatste beurt  mag in principe geen drain worden gemaakt. Deze is bedoeld om te "overleven" tot de volgende ochtend.

De temperatuurverdeling is ook steeds weer een probleem wat bij de start van de teelt opduikt. Vaak is het maatwerk per bedrijf om dit probleem op te lossen. Toch zijn er wel een aantal veel terugkomende oorzaken waar wat aan kan worden gedaan. Vaak zien we koude en warme hoeken in de kas als we met kieren in het scherm werken. Op een aantal bedrijven is de ruimte boven het schermdoek opgedeeld in vakken door tussenschotten aan te brengen. Er wordt dan een draad gespannen langs de roede naar de nok en tussen deze draad en de tralie wordt plastic (uv-bestendig) of schermdoek (lichtdoorlatend gevelschermdoek) gespannen. Ook kan dunne doorzichtige kanaalplaat gebruikt worden. Afhankelijk van de padlengte worden een aantal tussenschotten aangebracht. Meestal is de tussenafstand ongeveer 50 meter.
Een tweede punt van aandacht is de afdichting van de schermen bij de gevels. Vooral bij de AC-folieschermen zien we hier problemen.
Ten derde zien we vaak bij de pad of tegen de gevel een overdimensionereing van de warmteafgifte door de buizen. Een pot aluminiumverf
kan dan veel verschillen wegnemen. Het schilderen van de buizen met aluminiumverf is een vrij goedkope oplossing om warme hoeken te verminderen. Dit kan nu tijdens de teelt gebeuren, bij gebruik vangoede aluminiumverf krijgen we geen plantschade.

Het laatste seizoen zien we steeds meer problemen met witte vlieg ontstaan in de tomatenteelt. Oorzaak is onder andere de mindere werking van de chemische middelen. Begin daarom schoon met de teelt, en werk eventueel met nomolt of oberon. Hang hiernaast gele vangplaten op, minimaal 25 per hectare. Kontroleer deze platen wekelijks op witte vlieg, zodat goed inzicht kan worden verkregen in de plaats en hoeveelheid van de aanwezige witte vliegen. Zorg ook voor een goede instructie van het personeel, het
op tijd waarnemen van de aanwezige witte vlieg is een zeer belangrijk hulpmiddel voor een geslaagde witte vlieg-bestrijding. Bedenk dat de chemie niet meer goed werkt, dus dat we de problemen biologisch moeten oplossen. Dit betekent ook dat we na het inzetten van de biologische bestrijders als encarcia, eretmocerus en macrolophus niet meer met middelen kunnen werken die schadelijk zijn voor deze nuttige insecten. Pleksgewijs zijn er misschien nog mogelijkheden, maar volvelds kan eigenlijk niet meer. De schade aan de nuttige insecten is te groot ten opzichte van het effect tegen de witte vlieg. Probeer haarden dat ook vooral te bestrijden door er tijdig bij te zijn, zet pleksgewijs meer biologische bestrijders uit, eventueel behandelen met een voor de nuttige insecten vriendelijk middel (biosoaps, en met gele vangstroken of vangplaten.  Het is allemaal vrij omslachtig maar veel betere oplossingen zijn er niet.

Tot slot wens ik eenieder prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een goed en gezond tomatenseizoen toe.