Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week 51 2008

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 51 2008.

Herfst trostomaat.
Voor veel telers  wordt het tijd om de plant leeg te oogsten. Omdat de handels activiteiten tussen de feestdagen op een laag pitje staan willen de bedrijven voor de kerstdagen  de tomaten uit de kas hebben. Omdat de prijs begin december aantrok hebben sommige bedrijven vanaf die periode de etmaal temperatuur al verhoogd om de doorkleuring te stimuleren.   De etmaal temperatuur is van 15 – 15.5 C  verhoogt naar 17.5 – 18 C  en nu er nog 1 à 2 trossen aan de plant hangen wordt  deze verhoogt naar 20 – 21 C.   Bij deze temperatuur  is het mogelijk  een ethrel behandeling uit te voeren.
Gebruik het scherm maximaal in combinatie van zowel onder als bovennet. Streef ernaar dat  de plantmassa ruim aan de kastemperatuur komt.  Stel een vaste min buis temperatuur in die niet op licht wordt afgebouwd zodat op een zonnige dag de kastemperatuur direct wordt verhoogd.

Om te hoge ethrel waarde in de vrucht te voorkomen wordt max 1 – 1.5 ltr per ha gebruikt. Controleer de spuitvoeistof op de juiste PH van 4,8 – 5,2 .( corrigeren met kaliloog). Eventueel  uitvloeier toevoegen om residu op de vruchten te voor komen. De watergift na de bespuiting gaan afbouwen om de opname te stimuleren en te natte matten bij het ruimen te voorkomen. Bij een vlotte doorkleuring van de laatste tros kan de etmaaltemperatuur weer worden afgebouwd. Hierdoor blijven de groene delen van de tros langer groen.  

Bij het verhogen van  de kastemperatuur kan de witte vlieg gaan toenemen.  Het kan nodig zijn hier nog een bestrijding op uit te voeren .

Start nieuwe teelt.
Voor een aantal telers is het nieuwe teeltseizoen al weer begonnen.  Na een grondige schoonmaak , van de gehele kas kunnen de planten naar huis komen. Controleer voor het planten  of er geen groeistagnatie kan  plaats vinden door , nawerking van reinigings of ontsmettings middelen.  Juiste  PH en EC van het druppelwater.  Dampwerking uit gronddoek of scherm.  Mogelijke verf dampen enz.  Voor een veilige start is het belangrijk dat je zoveel mogelijk gevaren probeert uit te stuiten.
Alles controleren dus!!!!

Afhankelijk van het type planten de stook temperatuur bepalen. Is de tros niet zichtbaar dan kan worden volstaan met een vlak stookregime van 20 – 21 C etmaaltemperatuur. Is de tros al duidelijk zichtbaar ( veel getopte planten) dan direct starten met een dag – nacht verschil.   Voorkom dat de plant al  bij de eerste dagen door de tros wordt gestookt.

Zet de planten niet direct op de mat. De sturing naar generativiteit wordt daardoor extra lastig. Zet de plant einde dag ( van 13.00 tot 15.00 uur ) altijd goed op kleur . In deze periode zakt de planttemperatuur gemakkelijk onder de kastemperatuur waardoor de kop te blond blijft.

Gebruik afhankelijk van het soort scherm de mogelijkheid om de plant met scherm en buis goed aan te zetten op droge stof.  De nacht temperatuur niveau is sterk afhankelijk van de buiten omstandigheden. Bij heldere koude nachten ( lage buitentemperatuur en lage RV) blijft de planttemperatuur  gemakkelijk onder de kastemperatuur. Om een te paarse stengel en “platte “ kop te voorkomen eerder opstoken naar de dag en op temperatuur zijn voordat de “zon” komt.

Gebruik een vaste min buis om direct op licht te reageren. Hierdoor wordt de warmte sneller op het gewas overgebracht. Dit werkt  beter dan uitgaan van  een lichtverhoging  op de stooktemperatuur.

Voor een juiste watergift  het druppelen afstemmen op de vochtgehalte meter of weegschaal. Geef bij voorkeur alleen water tussen 10.30 en 13.30 uur en indien nodig een aanvulbeurt in de nacht.

Streef naar een druppel EC van minimaal 3,3 tot 3,5 EC.
Controleer  de planten op mogelijk eerste aantastingen  zoals , rups en  meeldauw .