Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

tomaat week 52 2013

Terug naar het overzicht

Beste heer/mevrouw, -Behoudens enkele vrij donkere dagen is het in December bovengemiddeld geweest qua licht. Hiernaast is het ook vrij zacht weer geweest. Door deze omstandigheden hebben de plantenkwekers in het algemeen op tijd geleverd en is het plantmateriaal gemiddeld vrij redelijk. De gewassen die in december zijn geplant staan er vrij goed bij, al blijft het wel opletten onder de AC-folieschermen. Hiervoor hebben we eigenlijk te zacht weer, en moeten we vaak de nachttemperatuur vrij laag instellen. Telers onder AC folie moeten goed naar de tros(punt) kijken en bij te zwakke trossen de nacht verlagen. Overdag moeten we onder folie wel minimaal 3 uur een vochtdeficiet van 3-3,5 hebben om kleur op de plant te krijgen, zeker als de tros al ontwikkeld is. Zet de p-banden van de luchting vrij laag (2 a 3) als we met een AC-folie telen. Lucht kort op de stooklijn en begrens de ramen. De windzijde mag zeker ook enkele procenten mee-luchten. -De groep telers die begin januari nog gaat planten gaat vaak uit van een grote plant. Hier moet vaak al vrij snel ook naar 3-4 graden verschil dag-nacht gestuurd worden. Probeer de eerste dagen na het planten wat vlakker te stoken, zodat we eerst wat blad - en wortelontwikkeling krijgen. Maak de plant in deze fase ook krachtig door niet te hoge etmalen. Als er dan op de tros gewerkt moet worden hebben we wat groeiruimte in de plant over om op de dag wat meer te pieken. -De mat vroeg bemonsteren heeft weinig zin. De plant veranderd de eerste weken weinig aan de voedingssamenstelling in de mat, omdat de opname van de planten nog vrij gering is. Het is wel verstandig om vroeg een monster van het voedingswater te nemen om te kijken of alles in de juiste verhoudingen aanwezig is in het druppelwater. Elk jaar zien we wel problemen met b.v. een vergeten spore-element in het druppelwater. Dit kan grote gevolgen hebben. Sommige tuinders willen beheersen o.a. ook met een lage stikstof gift, vooral bij de kleinere soorten zien we dit. Geef echter niet minder als 14 mmol stikstof mee, lagere waarden kunnen wat groeiremming geven. -De belichtte telers belichtten in deze fase nu veelal maximaal. Dit betekent dat de bloemen al vroeg open staan en vaak al rond het middaguur weer sluiten. Op donkere dagen komen de hommels vaak pas rond 10.00 uur in actie. We hebben dus maar enkele uren per etmaal “bevliegingstijd” Zet daarom nu voldoende hommels in, zeker bij soorten tomaat met veel bloemen. Zet de hommels ook op een plek in de kas waar veel buitenlicht komt, en zeker niet onderin een gewas. -Nu de belasting vrij hoog wordt zien we bij de belichters gemakkelijk wat bladranden komen. Deze ontstaan op het wat zwakkere blad (door hoge belasting in combinatie met een vochtig klimaat; vaak in de nanacht te hoger RV’s doordat de schermen ivm lichtuitstoot te dicht moeten blijven.) Probeer in de nanacht voldoende te luchten en eventueel met een kiertje voldoende vocht af te voeren. Ook overdag is het nodig om de ramen geopend te houden. Stuur dit met de minimum buis. Veel luchten is niet nodig, zeker als het kouder wordt, maar continue een klein beetje lucht is wel goed. Teel ook niet met teveel blad, bij volle gewassen een blad uit de kop weghalen, en onderin gemakkelijker een blad wegnemen -De komende weken krijgen we weer kouder weer en blijven de ramen en schermdoeken meer dicht. Zaai nu elke week wat tuinkers ter controle op de kwaliteit van de kaslucht. In principe zijn de rookgassen van de WKK’s zuiverder als van ketels, maar controle kan nooit geen kwaad. -Hang verdeeld over de kas gele vangplaten en controleer deze elke week zodat we een beeld krijgen van de witte vlieg ontwikkeling. Bedenk dat we nog steeds geen goede middelen hebben voor dit insect, en dat we vooral zijn aangewezen op biologische bestrijding in combinatie met diverse biologische middelen en vooral gele vangstroken. -Tot slot wensen we eenieder een gezond en succesvol 2014 toe. Laten we fris en met goede moed beginnen aan weer een nieuw tomatenseizoen. Team Horti-Consult International.