Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

tomaat week 7/8 2014

Terug naar het overzicht

De laatste dagen hebben we weer redelijk wat licht gehad en dit zien we aan de groei van de gewassen. De vroegere zaaiers hebben de 4e-6e tros in bloei en hier zien we nu een toename in het vruchtgewicht van de onderste trossen. De latere planters hebben nog wat minder belasting en daar zien we vooral in de kop van de plant de reactie op het licht. Bij de vroegere gewassen is het nu zaak om op de dag niet hoog meer door te pieken. Een maximum dagtemperatuur van 24 graden is voor de meeste soorten al genoeg. Krijgen we meer kracht op deze gewassen dan is het beter om de dag wat langer door te trekken. Bij de planten ,met de tweede of derde tros in bloei mogen we nog best doorgaan naar 15 a 26 graden. De AC folie is op de meeste bedrijven deze week weggehaald. Het was geen jaar voor deze folie, door het zachte weer is het rendement wat minder geweest. Toch zien we goed snelheid op deze gewassen, en weegt de energiebesparing op de meeste gewassen op tegen de kosten. Maar de winst hadden we moeten pakken rond half februari en het weer is momenteel niet meer geschikt om nog door te gaan met de folie. Waar de folie is verwijderd moeten we opletten dat de p-banden verhoogd worden, dat we de schermregelingen aanpassen (langzamer openen) en dat er meer water moeten worden gegeven (meestal zo'n 10-15% meer). Bij het huidige zachte weer moet er weer gelucht worden. Op diverse bedrijven staat de luchtlijn nog op 24 of 25 graden, terwijl de stooklijn enkele graden lager staat. Hier zagen we de laatste dagen een veel te snel oplopende kastemperatuur in de ochtend, Stel de luchtlijn in op 0,5 graad boven de stooktemperatuur, in ieder geval overdag. Met de p-band moeten we de reactie van de ramen regelen. Stel een p-band in met een groot buitentemperatuur traject en met veel verschil tussen minimum en maximum. We mogen bij het huidige weertype overdag een p-band hebben van 15 a 20 aan de luwe zijde en 20 a 25 aan de windzijde. Deze laatste mag ook zeker een naloop van 0,5 graad hebben. Het instellen van een maximum raam is altijd gevaarlijk, stel deze niet te laag in. Als we meer gaan luchten wordt de kans op meeldauw ook groter. Hou deze in de gaten. Wordt met zwavel gewerkt dat deze gedurende 3 uur per nacht aanzetten. Hou rekening met een tolerantie van Uw ras, bij tolerante rassen niet of minder zwavel toepassen. Bedenk dat zwavel niet goed is voor de macrolophus, na het uitzetten van de macrolophus is het beter om enkele dagen niet te zwavelen. Na het uitzetten van deze bestrijder proberen de zwavel zo minimaal mogelijk toe te passen. De wat grotere gewassen hebben nu een hogere waterbehoefte. Hier moeten we al 20-25 % drain maken. Geef het water vooral overdag en stop uiterlijk rond 14.00 uur met de gift (afhankelijk van substraatvolume per m2). Waar we vroeger stoppen en b.v. bij perlite kan een avondbeurt nog nodig zijn. Veel bedrijven werken met vrij hoge EC's. Bij de vroegere gewassen is een EC tussen de 3 en de 3,5 voldoende, de verdere sturing kan beter middels de hoeveelheid water (ongeveer 2 cc/joule) en het tijdstip van de gift geregeld worden. Rond week 7 en week 8 worden op veel bedrijven de koppen bijgemaakt om op eindafstand te komen. Tussen week 11 en 13 komt er bij een aantal bedrijven nog een kop bij (vaak kleinere soorten die vrij dicht gaan) Bedenk dat meer koppen per m2 bijna altijd wel een hogere productie oplevert, maar ook meer arbeid. De meer-productie valt meestal in de goedkopere zomerperiode. Bij sommige soorten lijkt een hoger dichtheid nodig voor het zomerklimaat, maar er is ook nog eventueel wat krijt of diverse coatings. Gewassen met teveel stengels per m2 worden in ieder geval in het najaar gemakkelijk wat te zwak. Dan is terug koppen een optie, maar dat moeten we dan wel op tijd doen (rond de langste dag.) De witte vlieg laat de laatste weken een toename zien. Meer bedrijven vinden meer witte vlieg. Het is nu de tijd om de biologische bestrijding volop uit te zetten. Maar dat is niet genoeg. Witte vlieg begint vaak pleksgewijs en het is nodig om deze hoeken op tijd te vinden en daar - indien nodig- extra maatregelen te nemen. Spuit extra bij op deze plaatsten en hang gele vanglinten bij deze planten. We moeten er nu kort opzitten, anders hebben we over enkele maanden meer en grotere hoeken waar de populatie te hoog wordt. Veel WKK's zijn al minimaal 5 a 6 jaar oud en we zien nu toch wat meer bedrijven komen waar de verbranding niet altijd meer optimaal is, of waar de rookgasreiniger net niet meer optimaal werkt. Een fikse storing wordt meestal wel via een alarmmelding aangegeven, maar we zien soms ook wat sluimerende problemen. Het gewas groeit dan net niet optimaal omdat er toch net wat NOx of wat ethyleen meekomt met de gedoseerde CO2. En dit zien we ook op bedrijven waar het onderhoud verder wel op schema wordt uitgevoerd. Vooral in periodes waar we weinig luchten kan er een lichte groeischade optreden in de gewassen. Twijfelt U aan de rookgassen dat is meten noodzakelijk, er zijn meters te huur. (kopen kan ook, maar dit is relatief duur, zeker voor kleine bedrijven)