Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week 9 2009

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 9 2009.

Heb je nog van die klusjes waar je normaal niet aan toekomt , doe het dan NU want zo heftig  gaat het op dit moment niet . Veel tuinders vinden zo`n maand februari maar niks.
Misschien dat er daarom veel activiteiten buiten het bedrijf plaats vinden. Het weer is tenminste slap. Weinig licht , een buitentemperatuur niet koud maar ook niet zacht.
Voor veel bedrijven met inmiddels volle gewassen in de kas is het  moeilijk sturen. Het vocht in de kassen is hoog. daarvoor zo je willen luchten. De buitentemperatuur is echter te koud om te veel te luchten want je voelt direct de kouval. Komt de zon dan voelt het meteen dompig aan. Behouden maar toch actief  telen is dan de enige oplosssing.
Van uit de morgen met 17 - 17,5 uit de nacht en na 9.30 - 10.00 uur opbouwen naar 21 C van 12.30 uur tot 17.30 - 18.00 uur. Eventueel op licht 1.5 C licht verhoging bij
150 - 400 Watt. Daarnaast een lichtsom van 2 C bij 250 - 600 joule.Komt er licht dan moet je er ook direct op kunnen reageren. Een  voornacht van 14 - 15 c en na 23.00 uur naar 16.5 - 17 c.  Streef naar  een regeling dat als er geen gevraagde buis is ( de buis valt terug naar z`n minimum) dat er  gelucht wordt. Laat s`nachts de buis niet geheel weg vallen  de RV in de nacht is te hoog waardoor bij lage temperaturen de bortytis gevoeligheid toeneemt. Activiteit realiseren kan op verschillende manieren,
Sommige kiezen voor een luchting kort op de stook met een aangepaste  trage P-band regeling. Andere realiseren een lek% op de raamstand door een verschil op verwarmingtemperatuur en kastemperatuur of vocht regeling.Het huidige weer laat luchten alleen in zeer beperkte mate toe.  De hoogte van de nachttemperatuur is afhankelijk wat voor dag temperaturen gerealiseerd kan  worden.
Daarnaast is de hoogte van de voor- en nanacht ras afhankelijk.  Belangrijk is dat de plant met voldoende planttemperatuur uit de nacht komt.
  Controleer de gewasregistratie, wat is  de aanmaak van vruchten in  de week  geweest en hoeveel lengte groei heeft de plant.
 Het verlagen van de kastempetemperatuur wordt sneller tot uitvoering gebracht  dan verhogen. Het scherm gebruik blijft nog te veel "hand"werk.
Bij het huidige zachte weer en de huidige gewasstand van 5e - 6e tros bloei kan schermen in de namiddag een te vegetatieve actie worden. Die zelfde omstandigheden met regen maken het wel noodzakelijk om bij te sturen met het scherm. Door de kouval blijft de planttemperatuur te laag en gaat de plant te blond en vegetatief de nacht in.Gevolg: te veel bloei en weinig bevlieging van de hommels.   Pas de watergift stratagie op dit weer aan. Drain realiseren bij dit weer geen noodzaak.
Blijft het echter meerdere dagen achterheen donker dan is drain wel wenselijk om te grote mat verschillen en  oplopende EC te voorkomen.
Bedrijven die gebruik maakte van een vast folie hebben deze inmiddels uit de kas verwijderd. Als de 4e - 5e tros begint te bloeien  neemt de gewasmassa zo sterk  toe dat het vocht in de kas gaat overheersen
De toegevoegde waarde van de folie kan in zo`n geval negetatief gaan werken. Omdat de planttemperatuur na het wegnemen van de folie onder de kastemperatuur komt is het belangrijk de stook instellingen te verhogen en de luchtinstellingen te verkleinen.
Langzaam aan neemt de ziekte druk toe, we zien een toename van rupsen en spint. Sommige bedrijven hebben nog te veel last van meeldauw.