Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat, week16 2009.

Terug naar het overzicht

Tomaat, week 16 2009.

De lente buiten laat zich ook in de kassen niet onopgemerkt. De gewassen hebben een vlotte groei en  de vraag is,  hoe wil ik een plant laten groeien? Stuur je aan op etmaaltemperatuur ,op aanmaakhoeveelheid  vruchten of  meer grofheid van bestaande vruchten. Van alles een beetje heeft de voorkeur. Hoe te realiseren?
Voor stevige trosopbouw en een goede bloemkwaliteit is het belangrijk s~morgens niet te dompig te telen. Als de verwarmingstemperatuur in de morgen te hoog is wordt het luchten langer uitgesteld waardoor het vocht in de kas hoog blijft. Sommige bedrijven hebben een lage basis van 16 - 17,5 C van nacht naar morgen. Andere verlagen de temperatuur door een "dip" van af zonop of door een afbouw van de lichtsom ( bijtelling van de nachttemp).Omdat het s~morgens windstil is en het vocht hoog geeft 2 zijdig luchten sneller effect op meer
ventilatievoud waardoor de RV sneller zakt. Verlaag de minimum buis niet te vlot op licht anders wordt het onderin het gewas te kil. de buitentemp. stijgt nog niet zo vlot als wat het licht kan toenemen.
Na 10.00 uur als de RV buiten en in de kas zakt de kas temperatuur verhogen naar 20 - 21 C. van 12.00 tot 18.00 uur. Het tijdstip van realiseren is afhankelijk van de zwaarte
van het gewas.( wat hebben de buitenomstandigheden voor invloed op de planttemp.)Op heiige dagen ( zoals vandaag ) is het belangrijk te blijven luchten op basis van een lage basis temp. om een dompig klimaat te voorkomen. Bij te weinig ventilatievoud neemt de kans van botrytis ( bladbotrytis ,wat bij sommige bedrijven voorkomt) toe.  Na 14.00 uur heeft de instraling zijn hoogte punt bereikt.Vanaf dat moment kan de  planttemperatuur
onder de kastemperatuur komen. Hoe lager de RV in de kas wordt hoe meer het gewas zich gaat koelen. Hierbij neemt de groeisnelheid ( aanmaaksnelheid, generativiteit) af.
vanaf dit tijdstip is het belangrijk de kastemperatuur te verhogen of juist vast te houden. Streef vanaf deze periode  naar een RV van 80 % en bij schrale omstandigheden met O, NO of ZO wind en lage buitentemp. naar 80 - 85 %. Dit kan door de ventilatie te verhogen  met een combinatie van licht, lichtsom en Vocht verhoging. Eigenlijk wil je alleen bij lage RV het ventilatievoud verkleinen,
maar een regeling alleen op vocht maakt de raamregeling vaak erg onrustig . Het blijft dus per dag toch nog bij sturen om tot de juiste instellingen te komen.
Vanaf 18.00 uur neemt het vocht van buiten toe en dus ook in de kas. Zodra het vocht oploopt kan de kas temperatuur afgebouwd worden naar de nacht ( voornacht van 14 - 15 C).
Zodra deze temperatuur is gerealiseerd de kastemperatuur weer opbouwen naar de nanacht van 17 - 17.5 C en eventueel op lichtsom verhogen, dit afhankelijk van de zwaarte van het gewas.
De voorkeur gaat uit naar een etmaaltemperatuur daglicht van 19,5 - 20,5 C. Daarbij een aanmaak van 1 - 1.2 tros per plant per week. Om de etmaal temperatuur niet extra te verhogen is het vanaf nu mogelijk een vrucht per tros extra aan te houden. Dit kan tot de half mei. Langer doorgaan betekent dat de plantbelasting na de langste dag te groot wordt.
De meeste bedrijven blijven alert op het voorkomen en bestrijden van de botrytis. om de sporen druk laag te houden wordt het gehele gewas gespoten op dagen dat het gewas
ook goed kan opdrogen. Op sommige bedrijven neemt de witte vlieg toe. Omdat er meer gelucht wordt neemt de kans van rupsen, spint en meeldauw toe.