Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je in via deze link. ...

Meer lezen | Meer lezen

Nieuwe website Horti Consult

De nieuwe website van Horti Consult is vanaf heden online. Zoals u ziet is de site in een nieuw modern jasje gestoken. Ook de foto's van onze adv...

Meer lezen | Meer lezen

Tomaat week7 2011

Terug naar het overzicht

Tomaat , week 7 2011

Ieder gewas stadia heeft zo zijn eigen problemen. We willen het maximale uit de plant
maar worden door niet beinvloedbare buiten omstandigheden terug gefloten.
De jonge gewassen hebben iets in te halen.
Voor de vroege gewassen is een belasting van meer dan 4 trossen in bloei een kunst om de groeikracht op het gewas te houden.
Het gewas volume heeft een niveau bereikt dat vraagt om bij zachte omstandigheden te luchten.
De kas temp liep met de instraling niveau`s van 500 tot 800 joule te sterk op waardoor vooral in de periode van 10.00 tot 13.00 uur een te sterke stijging van de kas temp opgevangen moest worden met een raamstand.
De luchtvochtigheid liep op tot boven de 80 %. Het realiseren van een raam stand kan door de ventilatie in de periode van 9.00 tot 13.00 uur kort op de stooklijn te houden. Andere kiezen voor een minimum raam op vocht beinvloed door de buiten omstandigheden of een minimum raam op een kas temperatuur hoger dan de ingestelde stooktemperatuur.
Voor jonge gewassen die nog niet aan de 4e - 5e tros bloei zijn is nog veel te halen met  kritisch watergeven.
Door de watergift te beperken en vooral de mat te laten interen is  het gewas ook bij het donkere zachte weer goed op kleur te houden.
Belangrijk is dat een ieder naar zijn eigen situatie kijkt. Het aantal  gietbeurten  bij "Jan" betekent  nog niet, dus ook de zelfde gietbeurten voor "Kees".
Mat type, plantstadia, gietbeurt grote en tijdstip van water geven en klimaat,  bepalen of een plant goed op kleur te krijgen is.
Sommige laten  zich toch nog beinvloeden door de zon, de  instraling. Door het zachte vochtige weer verdampen gewassen echter minder dan gedacht.
Gevolg, koppen te blond en stengels te vet. Middels het klimaat wordt de plant weer in model getrokken. In deze situatie kost (giet)water zowel letterlijk als figuurlijk veel energie.
Voor het goed aanzetten van de plant op generativiteit is een goed klimaat in de middag belangrijk. Zodra de kracht van de zon afneemt, neemt ook de planttemperatuur af. Probeer de kastemperatuur die in de middag van 12.00 tot 14.00 uur is opgebouwd vast
te houden tot minimaal zon onder.
Ondanks aantrekkende buizen is dit echter niet altijd  haalbaar als gevolg van de koeling van de planten.( uitstraling).
Het gebruik van het scherm doek is daarbij noodzakelijk ondanks dat men denkt dat zon toch nog zo mooi schijnt.
Cijfers op de computer kunnen perfect zijn , komt men echter in de kas dan voelt men soms het tegen deel. Een kille ,koude kas waarvan de buizen maximaal liggen en de warmte niet te voelen is.
Het klimaat in de middag is voor alle gewas stadia het zelfde.Het moet van een temperatuurs niveau zijn waarbij de plant kan verdampen.
Het verschil tussen sterke en zwakke planten wordt gestuurd met de hoogte van de nacht
temperatuur te bepalen. De  hoogte van de voornacht  en de nanacht bepalen uiteindelijk  de hoogte van de etmaaltemperatuur. De hoogte van de etmaaltemperatuur wordt weer  bepaalt door het aantal trossen aan de plant en de plantdichtheid en grofheid van de vruchten.
Voor bedrijven met een vast folie is het belangrijk dat de kas temperatuur in de morgen uren te controleren is. Om het plant model te behouden en  kracht te houden op de tros kwaliteit en bloemen mag de kastemperatuur niet te snel oplopen.
Als door invloed van instraling de temp stijging van 9.30 tot 14.00 uur met de luchtramen niet is op te vangen neemt de kans van broeikoppen sterk toe. In deze situatie kan men de folie beter openen waardoor vocht en temperatuur beter controleerbaar zijn.
Februari is niet bij uitstek de maand om de plantdichtheid te vergroten, de instraling valt nog altijd tegen. Eind deze maand en de eerste week van maart zullen de meeste bedrijven wel een extra kopdief laten staan. Voor sommige is dit nog niet de eind afstand. Dat wordt eind maart, begin april.
De ziekten druk is nog heel laag. Veel bedrijven hebben de intensie om vooral op biologie meer in te zetten dan voorgaande jaren. De ervaring heeft geleerd dat men chemisch de strijdt maar moeilijk  kan winnen.