Gilbert Heijens

De energie uitdaging

Het onderwerp energie is altijd al een heel belangrijk onderwerp geweest als onderdeel van de teelt, maar de hoge energieprijzen maken dat adviseurs van Horti-Consult samen met de teler nog scherper kijken hoe zij met een lagere energie input toch goed kunnen blijven telen. Daar komen uiteraard wel wat uitdagingen bij kijken en is het belangrijk om samen met de teeltdeskundige continu gevoel met het gewas te houden en op tijd bij te sturen. Het afgelopen jaar zagen we de trend dat de teelt geheel wordt afgestemd op een zo laag mogelijke input van energie door middel van een lagere minimumbuis en minder CO2. De laatste maatregel resulteert, zoals de meeste mensen weten, in een lagere productie, zeker tomaten- en komkommergewassen zijn hier heel gevoelig voor. Een bijkomend probleem is dat door de lagere temperaturen in de kas het gewas vochtiger blijft wat een uitstekende voedingsbodem is voor schimmels. Ik adviseer telers daarom ook om meer te luchten om op deze manier te ontvochtigen. Andere maatregelen die teeltbedrijven nemen zijn het vakere gebruiken van het 1e en of 2e scherm om de warmte binnen te houden of overgaan tot het installeren van een dubbel scherm als er slechts 1 scherm aanwezig is. Ook spelen  nu meer externe invloeden zoals licht, luchtvochtigheid et cetera een grotere rol in het verwarmen en ontvochtigen van het klimaat op verschillende momenten van de dag en teeltfase.  Belangrijk is ook dat  aanpassingen op energie ook vaak invloed heeft op andere teeltmaatregelen, zoals de hoeveelheid watergift en het tijdstip hiervan. Ook op basis van de beschikbare energie is dit jaar door meer teeltbedrijven gekozen om in meerdere fases te planten. Daarnaast zijn we bij de belichting meer gaan kijken naar het moment van belichting en het aantal belichtingsuren. Ook wordt er nog maar minimaal gewerkt met Son-T lampen en heeft de ledbelichting de voorkeur.

Voor mij is het geven van teeltadvies is altijd maatwerk. Samen met de teeltverantwoordelijke stellen we een plan op. Deze plannen zijn nu meer gericht op rendement en niet op de hoogste productie. Als adviseur ben ik dan ook vaak een vraagbaak voor de teeltman of -vrouw omdat wij ook bij veel andere bedrijven komen en dus op deze manier ook zien hoe andere teeltbedrijven met deze uitdagingen om gaan. Ook beschikbare arbeid speelt steeds meer een rol in de keuzes, zoals afstemmen plantafstand, soort teelt en planttijdstip.

Ik adviseer niet alleen bedrijven in Nederland en België, 10 % van mijn klanten zit in het buitenland. Omdat het onmogelijk is om deze bedrijven wekelijkse te bezoeken, adviseer ik deze bedrijven via een online consult/meeting en dat doe ik nu ruim 20 jaar. Eigenlijk al lang voordat we met z’n allen via Teams en Zoom gingen vergaderen. Ook daar heeft men dezelfde uitdagingen met energie en ziekten en plagen. Soms spelen er in het buitenland al zaken die we hier niet kennen, maar kunnen later deze ervaring gebruiken in deze teeltregio. Het geeft dan ook vaak een wisselwerking en dat vind ik een toegevoegde waarde voor het vak waarin ik werkzaam ben.

Er zijn veel uitdagingen, niet alleen in de tuinbouw maar ook in de wereld om ons heen. Deze uitdagingen houden iedereen scherp.

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs

Kom in contact