Ton van Kessel

Absoluut vocht strategie op FIT Berlijn geeft nieuw inzicht in het ontvochtigen in kassen

Op 26 tot en met 28 sept waren de Fachinformationstage (FIT)* 2023 in Berlijn. Voor deze dagen worden telers en bedrijfsleiders van Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse glastuinbouw bedrijven  uitgenodigd. Dit jaar namen meer dan 50 tuinders deel aan deze dagen. Dit is prachtig event om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en ontwikkelingen in de Duitse tuinbouw te bespreken. Dit alles onder leiding van Prof. Dr. agr. Prof. h.c. Fritz-Gerard Schroder. 

Aan mij was gevraagd om een presentatie te houden over het onderwerp vochtregeling in de kas. Dit was een mooie gelegenheid om het thema absoluut vocht (AV) strategie onder de aandacht bij deze telers te brengen. Uit meerdere presentaties kwam naar voren dat door de geslotenheid van kassen, vanwege het gebruik van meerdere schermen, lagere energie input , gebruik van LED licht en het afgazen van ramen leidt tot vocht problemen in de kas.

De strategie van absoluut vocht bestaat uit het optimaliseren van de verhouding tussen kastemperatuur en planttemperatuur. Met de juiste kengetallen van AV is het vochtprobleem in een kas te reduceren en te optimaliseren. Tijdens mijn presentaties op de FIT dagen heb ik gemerkt dat klimaatsturing op basis van AV voor de meeste deelnemers onbekend was. Velen zitten nog vast aan een denkwijze van relatieve vochtigheid (RV) en vochtdeficit (VD). Dit is volgens mij een gemiste kans nu er technieken in de kas worden geïntroduceerd op basis van een uitwisseling tussen buiten en binnen lucht die een aansturing vragen op basis van AV.  Bij het steven naar een gezond en productief gewas vraagt dit dus om een andere strategie van denken en uitvoeren.

Ik wil de organisatie hartelijk danken voor de prachtige en leerzame dagen. Het organiseren van deze bijeenkomsten zoals de FIT dagen draagt bij aan een sterke tuinbouw en is een steun voor veel ondernemers om hun bedrijf op teelttechnisch vlak verder te ontwikkelen.

*De Fachinfomationstage is een initiatief van vijf bedrijven; Koppert, Grodan, Gipmans, Mertens en Rijk Zwaan. Tijdens deze dagen worden bedrijven bezocht en presentaties gehouden met als onderwerpen: Kas als energiebron, ontwikkelingen in Duitse tuinbouw en optimaliseren kasscherm strategie.

Wilt je meer weten over de invloed van absolute vochtigheid bij jouw teelt en hoe je dit kan sturen? Neem dan contact op met Ton van Kessel van Horti-Consult International via vankessel@horti-consult.nl.

Maak een afspraak met Ton van Kessel

Kom in contact